Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Publikationer

Våra forskare, lektorer och doktorander skriver och publicerar flera vetenskapliga artiklar, monografier och antologier varje år. Högskolan har även ett eget förlag där det ges ut böcker med jämna mellar rum.

I högskolans egen rapport- och skriftserie har det getts ut flera publikationer. Du hittar dessa och andra publikationer i DiVa.

Läs mer och ta del av rapporterna i menyerna ovan.

 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade