Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Remissvar

Här samlar vi remissytranden som har avgetts av rektor. Vid frågor kontaktas i första hand den/de person(er) som har berett yttrandet.

Aktuella remissyttranden

2019-11-06
Ersta Sköndal Bräcke högskolas underlag till regeringens forskningsproposition från och med 2021 , 270 kB. (U2019/02263/UH)

2019-10-25
Gemensamt underlag till regeringens forskningsproposition tillsammans med Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet Högskola (U2019/02263/UH) , 120 kB.

2019-10-25
Yttrande av betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhhället , 324 kB. (SOU2019:35)

2019-06-24
Yttrande av betänkandet SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan , 158 kB.

2019-03-07
Yttrande över betänkandet SOU 2018:77 Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter , 1 MB.

2019-01-29
Yttrande över Promemorian Ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård S2018/05720/FST , 639 kB.

2018-10-12
Yttrande över betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser , 408 kB.
för män som utsätter närstånde för våld , 408 kB., SOU 2018:37

2018-05-03
Remissvar på Promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning U2018/01274/UH , 296 kB.

2018-04-27
Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård , 147 kB.

2017-10-23
Remissvar på Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning, dnr U2917/03082/UH , 739 kB.

2017-09-15
Yttrande över delbetänkandet ”Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:50". , 265 kB.

2017-08-23
Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning , 129 kB.

2017-06-30
Ersta Sköndal Bräcke högskolas synpunkter på förslag om nytt mål i examensbeskrivningarna , 691 kB. för bl.a. sjuksköterskeexamen och socionomexamen

2017-06-15
Yttrande över , 2 MB. Remiss "Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20"

2016-09-13
Yttrande över , 2 MB. Remiss Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), Dnr S2016/01918/FST

2016-09-05
Yttrande över , 850 kB. Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport "Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våd mot barn beaktas i högre utbildning - rapportering av ett regeringsuppdrag" (2015:25)

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade