Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Remissvar

Här samlar vi remissytranden som har avgetts av rektor. Vid frågor kontaktas i första hand den/de person(er) som har berett yttrandet.

Aktuella remissyttranden

2019-11-06
Ersta Sköndal Bräcke högskolas underlag till regeringens forskningsproposition från och med 2021 (U2019/02263/UH)

2019-10-25
Gemensamt underlag till regeringens forskningsproposition tillsammans med Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet Högskola (U2019/02263/UH)

2019-10-25
Yttrande av betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhhället (SOU2019:35)

2019-06-24
Yttrande av betänkandet SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

2019-03-07
Yttrande över betänkandet SOU 2018:77 Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

2019-01-29
Yttrande över Promemorian Ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård S2018/05720/FST

2018-10-12
Yttrande över betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstånde för våld, SOU 2018:37

2018-05-03
Remissvar på Promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning U2018/01274/UH

2018-04-27
Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

2017-10-23
Remissvar på Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning, dnr U2917/03082/UH

2017-09-15
Yttrande över delbetänkandet ”Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:50".

2017-08-23
Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

2017-06-30
Ersta Sköndal Bräcke högskolas synpunkter på förslag om nytt mål i examensbeskrivningarna för bl.a. sjuksköterskeexamen och socionomexamen

2017-06-15
Yttrande över Remiss "Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20"

2016-09-13
Yttrande över Remiss Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), Dnr S2016/01918/FST

2016-09-05
Yttrande över Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport "Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våd mot barn beaktas i högre utbildning - rapportering av ett regeringsuppdrag" (2015:25)

Senast uppdaterad: 2020-01-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade