Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Remissvar

Här samlar vi remissytranden som har avgetts av rektor. Vid frågor kontaktas i första hand den/de person(er) som har berett yttrandet.

Aktuella remissyttranden

2018-05-03
Remissvar på Promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning U2018/01274/UH

2018-04-27
Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

2017-10-23
Remissvar på Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning, dnr U2917/03082/UH

2017-09-15
Yttrande över delbetänkandet ”Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:50".

2017-08-23
Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

2017-06-30
Ersta Sköndal Bräcke högskolas synpunkter på förslag om nytt mål i examensbeskrivningarna för bl.a. sjuksköterskeexamen och socionomexamen

2017-06-15
Yttrande över Remiss "Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20"

2016-09-13
Yttrande över Remiss Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), Dnr S2016/01918/FST

2016-09-05
Yttrande över Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport "Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våd mot barn beaktas i högre utbildning - rapportering av ett regeringsuppdrag" (2015:25)

Senast uppdaterad: 2018-05-03.

En högskola för dig som vill bli sjuksköterska, socionom, psykoterapeut, kyrkomusiker eller teolog. Vi har utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade