Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Våra experter

Om du söker efter en expert/forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, kontakta i första hand någon av lärosätets kommunikatörer Marie Hedberg eller Sara Rystedt.

Våra EXPERTER inom vård

Anette Alvariza

Forskare och professor palliativ vård/cancervård

anna klarare

Forskare och lektor specialiserad palliativ vård

carina lundh hagelin

Docent i vårdvetenskap, inriktning onkologi och palliativ vård

elisabeth mattsson

Forskare och professor
i vårdvetenskap

henrik lerner

Forskare och lektor relation människa och djur

Ingrid Hellström

Forskare och professor i vårdvetenskap inriktning
vård av äldre

Jane Österlind

Prefekt och omvårdnadsforskare

Malin lövgren

Forskare och docent i palliativ vård inriktning barnfamiljer

TOVE GODSKESEN

Lektor och doktor i medicinsk vetenskap och bioetik, kunskap om vårdetik

Ulrika Kreicbergs

Forskare palliativ vård/cancervård

Våra EXPERTER inom civilsamhället och socialt arbete

johan hvenmark

Forskare och docent i företags-ekonomi inr civilsamhälle

johan vamstad

Forskare och docent stats-vetenskap inr civilsamhälle

johan von essen

Forskare och professor livsåskådningsvetenskap inriktning civilsamhället

johanna schiratzki

Forskare och professor
i rättsvetenskap

lars trägårdh

Forskare och professor i historia inr socialt arbete

maria eriksson

Forskare och professor social välfärd inr civilsamhälle

magnus Karlsson

Forskare och professor i socialt arbete inr. civilsamhälle

ola segnestam larsson

Forskare och ekonomie dr inr organisation och ledning

tomas brytting

Forskare och professor i organisationsetik

Våra EXPERTER inom musik, diakoni och teologi

oskar ekberg

Professor och utb.ledare piano

elisabeth christianssn

Forskare och lektor diakoni

lone larsen

Professor i kördirigering

Senast uppdaterad: .

PresskontaktER

Marie Hedberg och Sara Rystedt

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade