Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

en grupp studenter i ett klassrum

S:t Lukas utbildningsinstitut (psykoterapiutbildningar)

Vid S:t Lukas utbildningsinstitut erbjuder vi utbildningar inom psykoterapi. Vi har både grundläggande utbildning i psykoterapi, samt psykoterapeutprogram med inriktning mot psykodynamisk individualpsykoterapi med vuxna, eller inriktning mot familjeterapi. S:t Lukas utbildningsinstitut hör till institutionen för vårdvetenskap.

Psykodynamisk individualpsykoterapi med vuxna

Utbildningarna vilar på en humanvetenskaplig existentiell syn på människan. Den gemensamma teoretiska basen är psykodynamisk/psykoanalytisk teori främst objektrelationsteori. Annan viktig teoretisk förankring är anknytnings-, mentaliserings- och affektteori. I utbildningarna ges träning i två typer av terapimetoder; psykodynamisk insiktsterapi och ISTDP (Intensive Short-Termin Dynamic Psychotherapy). En tredje teknik som studeras är anknytning- och mentaliseringsbaserad behandling. Orientering ges i det relationella synsättet. 

Familjeterapi med systemisk och relationell inriktning

Utbildningen vilar på en humanvetenskaplig existentiell syn på människan. Den teoretiska basen är relations- och systemteoretisk. Andra viktiga teoretiska inslag är narrativ-, anknytnings- och affektteori och metod. Utbildningen utforskar och fördjupar metateorier, teorier, förhållningssätt och metoder. Det innebär att dessa områden finns med varje år, men med nytt innehåll.

Utbildningarna vänder sig till dig som behöver utveckla och fördjupa dina kunskaper för ditt arbete inom hälso- och sjukvård, ideella organisationer, privat näringsverksamhet eller i ett arbete som privatpraktiserande psykoterapeut.

Vi ser helst sökande med bakgrund i människovårdande/behandlade yrke som exempelvis psykolog, socionom, läkare, präst/pastor, sjuksköterska eller motsvarande.

Psykoterapimottagning

Vid psykoterapimottagningen erbjuds individuell psykodynamisk psykoterapi och systemisk och relationell familjeterapi till reducerat pris hos terapeuter under utbildning.

Terapeuterna går antingen på Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) eller på det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet, 90 hp (steg 2) med inriktning "individuell psykoterapi med vuxna" eller "familjeterapi". Terapeuterna har kontinuerlig handledning inom utbildningens ram av leg psykoterapeut med handledarutbildning.

För information och anmälan

Stockholm:

Individualpsykoterapi - maila till Hans Karlsson (hans.karlsson@esh.se)
Skriv att du önskar kontakt med utbildningsmottagningen, namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan. Det går bra att lämna ett röstmeddelande på 08 555 050 52. 
Avgift: 200 kr
Ansvarig: Hans Karlsson, leg psykoterapeut, leg psykolog, handledare

Par- och familjeterapi ring 073-98 05 992 till Pia Litzell Berg, ansvarig för familjeterapiutbildningen.
Avgift: 350 kr
Ansvarig: Pia Litzell Berg, socionom, leg psykoterapeut, handledare

Göteborg:

Individualpsykoterapi - ring 076-636 50 10.
Lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.
Avgift: 150 kr
Ansvarig: Jolanta Raisler, leg psykoterapeut, handledare


​utbildningar Vid s:t lukas utbildningsinstitut

Klicka på + för att läsa en faktaruta om utbildningen eller på rubriken för att komma direkt till utbildningens sida.

Senast uppdaterad: 2019-12-19.

VI på S:t Lukas utbildningsinstitut

Personallista 

ISTDP Sweden bjuder in till föreläsning:
The Healing Power of Guilt in Davanloo’s ISTDP

När? 29 januari kl. 18.00-20.30
Var? Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30

Läs mer om eventet här.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade