Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att möta äldre - kyrkans arbete med äldreomsorg (7,5 hp)

En kurs där diakoner, präster och pastorer får en fördjupad kunskap om att arbeta med äldre och redskap att använda i detta arbete.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och pågår 3x2 dagar under höstterminen 2019
(9-10 september, 21-22 oktober & 2-3 december) med uppföljning 9 mars 2020.

Hur är kursen upplagd?
Kursen ges som en uppdragsutbildning och innehåller föreläsningar, övningar, inläsning av litteratur och en uppgift kopplad till ditt eget arbete med äldre. Förutom tid till kursdagar och litteraturstudier behöver du tid för att genomföra uppgiften i din hemförsamling.

Plats
Utbildningen bedrivs på både Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Stockholm och Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala

Kostnad
18 000 kr (exklusive moms). I avgiften ingår för och eftermiddagskaffe samt middag.
Litteratur, kost (utöver det som specificerats ovan) och logi ingår inte i kursavgiften.

Sista ansökningsdag 20 juni 2019.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 juni klockan 23.30.

Senast uppdaterad: 2019-05-28.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade