Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Studenter i trappan upp till Stigbergsgatan 30

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Vid institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi ges utbildningar inom kyrkomusik och teologi, närmare bestämt Kyrkomusikerutbildning med kantorsexamen och konstnärlig högskoleexamen, 120 hp och Konstnärlig kandidatexamen, 180 hp i kyrkomusik samt Kandidatprogram i teologi, 180 hp.

Till och med sommaren 2015 utbildade vi diakoner, innan utbildningen helt övergick i Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I samarbete med Diakonhjemmets högskola i Oslo erbjuder vi en masterutbildning i diakoni.

Institutionen är engagerad i att utveckla diakoni som kunskapsområde, delvis i samarbete med andra forskare på högskolan. Institutionens forskare är vidare engagerade i områden som diakoners professionsidentitet, modern svensk kyrkohistoria, tro och tillhörighet, förlåtelse samt vårdetik och människosyn. Flera skrifter på detta tema har publicerats.

Varje termin anordnar institutionen seminarium kring aktuell forskning i diakoni. För information och anmälan kontakta Mats J Hansson.

Institutionen bedriver också uppdragsutbildning och fortbildning för präster, diakoner, kyrkomusiker och övriga församlingsanställda samt för personal inom vård, skola och socialtjänst.

Utbildningar som ges av Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Diakoni (Fr.o.m. ht 2014 ges all ny diakonutbildning av Svenska kyrkans utbildningsinstitut)

Kyrkomusik

Teologi

Senast uppdaterad: 2016-10-19.

Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och i Göteborg.

Anställda på Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Personallista 

Diakoniforskning

Institutionen anordnar seminarium kring aktuell forskning i diakoni.

Öppna föreläsningar i teologi

Läs mer här

Enstaka föreläsningar och seminariedagar om teologi

Dessa kan bokas direkt till er församling, arbetsplats, förening, bibliotek etc. Se hela listan här.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade