Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bolagsstyrelse

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB:s bolagsstyrelse

Ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma

Ann-Marie Begler (ordförande)
Stefan Nilsson (direktor Ersta diakoni)
Stefan Bergh
Åsa Andersson (direktor Stiftelsen Stora Sköndal)
Katja Elväng (ledamot direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal)
Helene Mellström (direktor Bräcke diakoni)
Bengt Sallerfors (styrelseledamot Bräcke Diakoni)
Karin Thalén (sjukhusdirektör Stockholms sjukhem)
Dag Klackenberg (styrelseordförande Stockholms sjukhem)

Suppleanter

Margarethe Isberg (ordförande direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal)
Stefan Bergdahl (Stockholms sjukhem)
Kenneth Bengtsson (ordförande Ersta diakoni)
Christel Sjöholm (ledamot styrelsen för Bräcke diakoni)

Arbetstagarrepresentanter

Veronica Ekström (ordinarie)
Oskar Ekberg (ordinarie)
Josefin Sveen (suppleant)
Elisabeth Winnberg (suppleant)

Studentrepresentanter

Ordinarie - Rebecca Arkell
Suppleant - vakant

Ordinarie revisor

Auktoriserade revisorn Mikael Sjölander, Ernst & Young

Senast uppdaterad: 2020-08-10.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade