Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bolagsstyrelse

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB:s bolagsstyrelse

Ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits 2019

Ann-Marie Begler (ordförande)
Stefan Bergh
Katja Elväng (ledamot direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal)
Margarethe Isberg (ordförande direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal)
Helene Mellström (direktor Bräcke diakoni)
Stefan Nilsson (direktor Ersta diakoni)

Suppleanter

Kenneth Bengtsson (ordförande Ersta diakoni)
Åsa Andersson (direktor Stiftelsen Stora Sköndal)
Tommy Lenberg (ledamot direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal)
Ionie Oskarson (ledamot styrelsen för Bräcke diakoni)

Arbetstagarrepresentanter

Oskar Ekberg (suppleant)
Per Jonsson (ordinarie)
Johan Gärde (ordinarie)
Josefin Sveen (suppleant)

Studentrepresentanter

Ordinarie - vakant
Suppleant - vakant

Ordinarie revisor

Auktoriserade revisorn Mikael Sjölander, Ernst & Young

Senast uppdaterad: 2018-11-16.

Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och i Göteborg.

Inloggning för  bolagsstyrelsen

Redan inloggad? Klicka här.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade