Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Många fötter

Likabehandling

Vision

Ersta Sköndal Bräcke högskola ska värna och respektera alla medarbetares och studenters lika värde och rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ersta Sköndal Bräcke högskola ska vara en miljö där man förebygger, förhindrar och agerar mot trakasserier och diskriminering. Arbetet med likabehandling ska integreras i det dagliga arbetet där alla ledare, medarbetare och studenter, gemensamt bidrar till att förverkliga visionen.

Likabehandlingsrådet och Likabehandlingsplan för studenter

Ersta Sköndal Bräcke högskola har ett Likabehandlingsråd som leder och samordnar likabehandlingsarbetet på högskolan för både studenter och anställda. Likabehandlingsrådet består av en ordförande, tre prefekter, en facklig representant, två studentrepresentanter och en representant från biblioteket med ansvar för särskilt pedagogiskt stöd. En representant från Akademiskt kollegium och en representant från Pedagogiskt kollegium är adjungerade till rådet samt en sammankallande sekreterare och administrativ resurs från rektorskansliet.

Likabehandlingsplan, student

Om du blir utsatt för trakasserier

Om du som student upplever att du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier ska du i första hand vända dig till din undervisande lärare/kursansvarig för den aktuella utbildningen. för dialog kring de problem som uppstått.

Om du bedömer att situationen inte kan lösas i samråd med undervisande lärare/kursansvarig, eller om samråd med undervisande lärare/kursansvarig inte leder till förändring, kan du vända dig till prefekten för den institution där du bedriver dina studier med ditt ärende, skriftligt eller muntligt.

Du kan också vända dig till högskolans kontaktombud (se rutan här bredvid) för att få mer information och stöd.

Vid högskolan finns Rutiner för ärendehantering vid trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling av personal och studenter som beskriver vem som har ansvar och skyldighet att agera vid kännedom om uppgivna trakasserier, hur processen att utreda och vidta åtgärder ska gå till samt stöd till dig som är utsatt.

Senast uppdaterad: 2018-08-30.

En högskola för dig som vill bli sjuksköterska, socionom, psykoterapeut, kyrkomusiker eller teolog. Vi har utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Kontaktombud vid trakasserier


Högskolebiblioteket
Amanda Aronsson
Tfn: 08-555 050 07  
E-post: amanda.aronsson@esh.se

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Vakant

Institutionen för socialvetenskap
Anette Hedenberg
Tfn: 08-555 051 16 
E-post: anette.hedenberg@esh.se
 
Institutionen för vårdvetenskap
Ragnar Eneström
Tfn: 08-555 050 14 
E-post: Ragnar.Enestrom@esh.se

S:t Lukas utbildningsinstitut
Jan Sandström
Tfn: 08-555 050 46
E-post: jan.sandstrom@esh.se 

Uppdragsutbildningsenheten
Annette Falk Jonsson
Tfn: 08-555 051 19
E-post: annette.falk-jonsson@esh.se
 
Palliativt forskningscentrum
Lotta Saarnio
Tfn: 0766-36 51 17 
E-post: lotta.saarnio@esh.se

Rektorskansliet
Ann-Margret Bergman
Tfn: 08-555 050 02
E-post: ann-margret.bergman@esh.se

Studentombud
Vakant

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade