Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Två lektorer i vårdvetenskap med inriktade uppdrag i del av tjänst

Engagerade och kunniga medarbetare är en viktig framgångsfaktor för Ersta Sköndal Bräcke högskola. Vi är en högskola med utbildning och forskning inom områden där människan står i fokus. För att ytterligare stärka vår kompetens söker vi nu två lektorer i vårdvetenskap.

Vid Institutionen för vårdvetenskap bedrivs grundutbildning för sjuksköterskor, specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning palliativ vård, psykiatrisk vård och från hösten 2021 till distriktssköterska. Institutionen har även masterutbildning i palliativ vård, forskning inom ett antal områden, bland annat om äldre, psykisk ohälsa, palliativ vård samt vårdetik med livsåskådningsvetenskap. Ersta Sköndal Bräcke högskola samverkar med olika vårdgivare i Stockholms län med målsättning att utveckla akademisk kompetens och möjliga forskningsprojekt till gagn för båda parter.

Dina arbetsuppgifter
I anställningen som högskolelektor på institutionen för vårdvetenskap ingår att bedriva utveckling av och utbildning på grund- och avancerad nivå. Att inneha pedagogiska uppdrag som kursansvar, forskning samt att följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet ingår också i tjänsten som lektor. I anställningen ingår även att fördjupa sig i och utveckla pedagogiska former för undervisning och examinationer, både campusförlagda samt digitala. Tjänsterna är på 100% med tillträde enligt överenskommelse.

1) För den ena av tjänsterna söker vi dig som har ett speciellt intresse och engagemang av att utveckla och undervisa inom det medicinskt vetenskapliga ämnet på våra program på grund- och avancerad nivå.

2) För den andra tjänsten söker vi dig som har ett speciellt intresse och engagemang av att utveckla och undervisa inom det vårdvetenskapliga ämnet på våra program på grund- och avancerad nivå

Institutionen för vårdvetenskap tillämpar den pedagogiska grundsynen problembaserat lärande (PBL) Våra medarbetare fyller en viktig funktion i Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdrag att förbättra samhället genom utbildning och forskning. Det arbetet genomsyras av högskolans grundläggande värderingar som förtroendefullt samarbete, kunskapsutveckling, samhällsrelevans och engagemang i en öppen och inkluderande högskolemiljö.

Kvalifikationer och bedömningsgrunder
För anställning som högskolelektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs att sökanden avlagt doktorsexamen samt visat vetenskaplig, pedagogisk-, lednings- och samverkanskicklighet. För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten samt förmågan att samverka med andra såväl som att kunna arbeta självständigt. Sökanden ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning, uppvisa god förmåga att undervisa på både svenska och engelska, samt vara väl förtrogen med digital undervisning och digitala arbetssätt. Att sökanden har erfarenhet av ovanstående beskrivna uppdrag och är legitimerad sjuksköterska, utbildad sjukgymnast eller har annan likvärdig vårdutbildning är meriterande.

Upplysningar
Information om tjänsten lämnas av prefekt Jane Österlind e-post: jane.osterlind@esh.se, telefon: 0766-36 50 11
eller biträdande prefekt Marléne Lindblad, e-post: marlene.lindblad@esh.se, telefon 076-636 50 28.

För facklig information, kontakta Veronica Ekström (Akademikerföreningen/ SULF)
e-postadress: veronica.ekstrom@esh.se, telefon: 076-636 51 32

Anställningsvillkor och ansökan
Medarbetare på Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuds flexibla arbetstider med möjlighet till lång sammanhängande sommarledighet, tjänstepension samt tillgång till olika personalförmåner.

Anställningen som högskolelektor är på 100% och gäller tillsvidare men provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Till ansökan ska bifogas cv, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet samt högst tio vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Skicka din ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer till HR-konsult Nina Wallin, e-post: nina.wallin@esh.se. Skicka din ansökan senast den 30 april 2021. Ansöker du om lektoratet med inriktning medicinsk vetenskap, märk din ansökan samt ämnesraden med Lektor medicinsk vetenskap. Ansöker du om lektoratet med inriktning vårdvetenskap, märk din ansökan samt ämnesraden med Lektor vårdvetenskap.

Vi ser fram emot din ansökan!

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Utbildning bedrivs även i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, vård och kyrkomusik och forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Högskolans uppdragsutbildning erbjuder kompetensutveckling och skräddarsydda vidareutbildningar.

Senast uppdaterad: 2021-03-15.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade