Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Megan Weber Falk

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Fil. dr 

Telefon:

076-636 51 60 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

forskningsområden

Min forskning handlar om psykisk hälsa hos barn som har mist en förälder i cancer. Genom intervjuer och en enkät studie kommer jag att kartlägga vilka symtom av psykisk ohälsa kan uppstå hos dessa barn. Syftet med projektet är att möjliggöra en bättre identifiering av barn och ungdomar som riskerar nedsatt psykisk hälsa efter en förlust och att förbättra stödet till dessa barn och ungdomar.

Akademiska meriter & examen

Filosofie doktorexamen 2020
Master of Science in Psychology 2014
Grundläggande psykoterapeut utbildning, 2014
Bachelor of Science in Psychology, 2008

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Charlotte Angelhoff, Josefin Sveen, Anette Alvariza, Megan Weber Falk, Ulrika Kreicbergs (2021). Communication, self-esteem and prolonged grief in parent-adolescent dyads, 1-4 years following the death of a parent to cancer
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2021). Family Communication and Psychological Health in Children and Adolescents Following a Parent's Death From Cancer.
Megan Weber Falk, Charlotte Angelhoff, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2021). Psychological symptoms in widowed parents with minor children, 2-4 years after the loss of a partner to cancer
Megan Weber Falk (2020). Development and Evaluation of the Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden [Fulltext]
Megan Weber Falk, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2020). End-of-Life-Related Factors Associated with Posttraumatic Stress and Prolonged Grief in Parentally Bereaved Adolescents
Megan Weber Falk, Alison Salloum, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2020). Outcomes of the grief and communication family support intervention on parent and child psychological health and communication
Maja Holm, Megan Weber Falk, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Josefin Sveen (2020). Sources of social support and its importance for cancer-bereaved spouses and their minor children: A cross-sectional study
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Adaptation of a Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Communication in families with minor children following the loss of a parent to cancer.
Megan Weber (). The Grief and Communication Family Support Intervention: Intervention Fidelity, Participant Experiences, and Potential Outcomes

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade