Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ebba Henrekson

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Doktorand

Telefon:

070-633 03 52

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm


BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N


forskningsområden

Ebba är doktorand på Centrum för Civilsamhällesforskning och associerad till Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes avhandlingsprojekt handlar om privatiseringen av den svenska skolan och den organisatoriska utveckling som skett inom skolsektorn sedan tidigt 1990-tal.
Ebba intresserar sig särskilt för de institutionella, historiska och politiska faktorer som har bidragit till att civilsamhällesorganisationer och religiösa aktörer har en förhållandevis liten andel av skolmarknaden jämfört med vinstdrivande aktörer, detta trots en tydligt uttalad vilja från politiskt håll att främja en ökad mångfald inom skolsektorn.

Ebba är även involverad i ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm om styrning och ledning inom Svenska kyrkan och har tidigare forskat på civilsamhällets finansiering genom anordnandet av spel och lotterier.

Examen:
MSc Sociology, London School of Economics
BSc Business and Economics, Stockholm University

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade