Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Titti Melin-Johansson

Palliativt forskningscentrum - PFC, Forskarutbildning

Titel:

Professor i palliativ vård och ämnesföreträdare forskarutbildning

Telefon:

076-175 38 76

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för vårdvetenskap/Palliativt forskningscentrum
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

FORSKNINGsområden

Mitt huvudsakliga forskningsområde är palliativ vård med fokus på existentiella aspekter inom hälso-och sjukvård samt utbildning. Klassiska existentiella frågor är mening, döden, frihet och ensamhet, och kan kopplas till de fysiska, psykiska, emotionella, sociala, andliga, arbetsrelaterade och utbildningsrelaterade dimensioner. När livet är hotat av obotlig sjukdom ställs dessa frågor på sin spets och blir på ”riktigt”. Forskningsområdets fokus är på existentiella aspekter som meningsfrågor hos patienter vid obotlig sjukdom och deras närstående, i chefers ledarskap och hos studenter inom vård och omsorg på grupp- och individnivå.

Forskning inom vård och omsorg och utbildning har inte rutinmässigt relaterat till existentiella aspekter i palliativ vård, trots att dessa är av betydelse i relation till individers välbefinnande, förmåga att hantera sjukdom, ledarskap samt studenters lärande. Målet är att med kvantitativa och kvalitativa metoder samt komplexa interventioner förbättra patienters välbefinnande, öka arbetstillfredsställelse och tillgodose medarbetares behov, samt öka studenters kunskap om palliativ vård i livets slutskede.

Akademiska meriter och examen

2018 Professor i palliativ vård
2016 Docent i omvårdnad
2007 Fil dr
2001 Specialistsjuksköterska inriktning distrikt
1999 Specialistsjuksköterska inriktning kirurgi
1996 Leg sjuksköterska

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Linda Høgsnes, Karl-Gustaf Norbergh, Christina Melin-Johansson (2019). “Being in Between”: Nurses' Experiences When Caring for Individuals With Dementia and Encountering Family Caregivers' Existential Life Situations
Titti Melin-Johansson (2019). Egna val och frihetens baksidor
Malin Lövgren, Christina Melin-Johansson, Camilla Udo, Josefin Sveen (2019). Telling the truth to dying children-End-of-life communication with families.
Linda Rönnberg, Ulrica Nilsson, Ove Hellzén, Christina Melin-Johansson (2019). The Art Is to Extubate, Not to Intubate-Swedish Registered Nurse Anesthetists' Experiences of the Process of Extubation After General Anesthesia.
Christina Melin-Johansson, Jane Österlind, Carina Lundh Hagelin, Ingela Henoch, Kristina Ek, Ingrid Bergh, Maria Browall (2018). Undergraduate nursing students' transformational learning during clinical training.
Christina Melin-Johansson, Rebecca Palmqvist, Linda Rönnberg (2017). Clinical intuition in the nursing process and decision-making-A mixed-studies review.
Ingela Henoch, Christina Melin-Johansson, Ingrid Bergh, Susann Strang, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Carina Lundh Hagelin, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall (2017). Undergraduate nursing students' attitudes and preparedness toward caring for dying persons: A longitudinal study
Barbara K. Haas, Melinda Hermanns, Christina Melin-Johansson (2016). Case Study of Persons with Cancer Participating ina Community-Based Exercise Program: An Exploration of Meaning and Change [Fulltext]
Carina Lundh Hagelin, Christina Melin-Johansson, Ingela Henoch, Ingrid Bergh, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Charlotte Prahl, Susann Strang, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall (2016). Factors influencing attitude toward care of dying patients in first- year nursing students
Linda Høgsnes, Ella Danielson, Karl-Gustaf Norbergh, Christina Melin-Johansson (2016). Healthcare professionals' documentation in nursing homes when caring for patients with dementia in end of life - a retrospective records review.
Eva Ulff, Christina Melin-Johansson, Marianne Maroti, Ingalill Koinberg (2016). How Patient Involvement Can Contribute to the Development of Information Materials About Malignant Melanoma for Healthy Older Men
Lisa Martinsson, Bertil Axelsson, Christina Melin-Johansson (2016). Patients' perspectives on information from physicians during palliative chemotherapy: A qualitative study.
Linda Høgsnes, Karl-Gustaf Norbergh, Ella Danielson, Christina Melin-Johansson (2016). The Shift in Existential Life Situations of Adult Children to Parents with Dementia Relocated to Nursing Homes.
Ingela Henoch, Susann Strang, Maria Browall, Ella Danielson, Christina Melin-Johansson (2015). Development of an existential support training program for healthcare professionals.
Gerd Eriksson, Tina Wahlström Bergstedt, Christina Melin-Johansson (2015). The need for palliative care education, support, and reflection among rural nurses and other staff: A quantitative study.
Christina Melin-Johansson, Joakim Öhlén, Ingalill Koinberg, Linda Berg, Margaretha Jenholt Nolbris (2015). The Recovery Process When Participating in Cancer Support and Rehabilitation Programs in Sweden.
Linda Berg, Margaretha Jenholt Nolbris, Ingalill Koinberg, Christina Melin-Johansson, Anders Möller, Joakim Öhlen (2014). Characterisation of cancer support and rehabilitation programmes: a Swedish multiple case study.
Susann Strang, Ingela Henoch, Ella Danielson, Maria Browall, Christina Melin-Johansson (2014). Communication about existential issues with patients close to death--nurses' reflections on content, process and meaning.
Forough Rafii, Naima Seyed Fatemi, Ella Danielson, Christina Melin-Johansson, Mahnaz Modanloo (2014). Compliance to treatment in patients with chronic illness: A concept exploration.
Maria Browall, Ingela Henoch, Christina Melin-Johansson, Susann Strang, Ella Danielson (2014). Existential encounters: nurses' descriptions of critical incidents in end-of-life cancer care.
Christina Melin-Johansson, Ulrika Eriksson, Inger Segerbäck, Sara Boström (2014). Reflections of older people living in nursing homes.
Christina Melin-Johansson, Annika Day, Inge Axelsson, Ingela Forslund (2014). Supportive interventions and their impact on pediatrichealth care professionals’ emotional well-being: Asystematic literature review
C Udo, C Melin-Johansson, I Henoch, B Axelsson, E Danielson (2014). Surgical nurses' attitudes towards caring for patients dying of cancer - a pilot study of an educational intervention on existential issues.
Linda Høgsnes, Christina Melin-Johansson, Karl Gustaf Norbergh, Ella Danielson (2014). The existential life situations of spouses of persons with dementia before and after relocating to a nursing home.
Ingela Henoch, Maria Browall, Christina Melin-Johansson, Ella Danielson, Camilla Udo, Annelie Johansson Sundler, Maria Björk, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Ingrid Bergh, Susann Strang (2014). The Swedish version of the Frommelt Attitude Toward Care of the Dying scale: aspects of validity and factors influencing nurses' and nursing students' attitudes.
Christina Melin-Johansson, Inge Axelsson, Marie Jonsson Grundberg, Frida Hallqvist (2014). When a child dies: parents' experiences of palliative care-an integrative literature review.
Camilla Udo, Ella Danielson, Christina Melin-Johansson (2013). Existential issues among nurses in surgical care--a hermeneutical study of critical incidents.
Camilla Udo, Ella Danielson, Ingela Henoch, Christina Melin-Johansson (2013). Surgical nurses' work-related stress when caring for severely ill and dying patients in cancer after participating in an educational intervention on existential issues.
Ingela Henoch, Ella Danielson, Susann Strang, Maria Browall, Christina Melin-Johansson (2013). Training intervention for health care staff in the provision of existential support to patients with cancer: a randomized, controlled study.
Christina Melin-Johansson, Ingela Henoch, Susann Strang, Maria Browall (2012). Living in the presence of death: an integrative literature review of relatives' important existential concerns when caring for a severely ill family member.
Rita Sjöström, Christina Melin-Johansson, Ragnar Asplund, Marie Alricsson (2011). Barriers to and possibilities of returning to work after a multidisciplinary rehabilitation programme. A qualitative interview study.
Camilla Udo, Christina Melin-Johansson, Ella Danielson (2011). Existential issues among health care staff in surgical cancer care - discussions in supervision sessions.
Jan Starlander, Christina Melin-Johansson, Håkan Jonsson, Bertil Axelsson (2011). Oral-parenteral conversion factor for morphine in palliative cancer care: a prospective randomized crossover pilot study.
I Henoch, E Danielson, S Strang, M Browall, Christina Melin-Johansson4 (2011). Patients', family members' and healthcare staffs' opinions about existential issues as a base for an educational intervention
Camilla Udo, Ella Danielson, Christina Melin Johansson (2010). Existential Reflections among Nurses in Surgical Care
Maria Browall, Christina Melin-Johansson, Susann Strang, Ella Danielson, Ingela Henoch (2010). Health care staff's opinions about existential issues among patients with cancer.
C Melin-Johansson, B Axelsson, F Gaston-Johansson, E Danielson (2010). Significant improvement in quality of life of patients with incurable cancer after designation to a palliative homecare team.
Christina Melin-Johansson, Gunvor Odling, Bertil Axelsson, Ella Danielson (2008). The meaning of quality of life: narrations by patients with incurable cancer in palliative home care.
C Melin-Johansson, B Axelsson, E Danielson (2007). Caregivers' perceptions about terminally ill family members' quality of life.
Christina Melin-Johansson (2007). Patients' quality of life: Living with incurable cancer in palliative homecare
Christina Melin Johansson, Bertil Axelsson, Ella Danielson (2006). Living with incurable cancer at the end of life--patients' perceptions on quality of life.

Senast uppdaterad: 2019-08-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade