Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Elin Hjorth

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Adjunkt fil. dr 

Telefon:

076-636 51 01 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Elin Hjorth är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och har doktorsexamen i palliativ vård. Elins specifika intresseområde rör palliativ vård för extra utsatta personer och deras närstående.

Akademiska meriter & examen
2020 Filosofie Dr. i palliativ vård
2014 Magisterexamen/specialistsjuksköterska inom barn och ungdom
2010 Sjuksköterskeexamen

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Elin Hjorth, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Ulla Werlauff, Jes Rahbek, Malin Lövgren (2021). Parents’ advice to other parents of children with spinal muscular atrophy: Two nationwide follow-ups
Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson, Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin (2021). Patientorganisationer som företräder riskgrupper under covid-19-pandemin: förändringar i organisation och relation till andra aktörer
Suddenly we have hope that there is a future": Two families’ narratives when a child with spinal muscular atrophy receives a new effective drug " target="_blank"> Elin Hjorth, Malin Lovgren, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Eric Asaba (2021). "Suddenly we have hope that there is a future": Two families’ narratives when a child with spinal muscular atrophy receives a new effective drug
Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin, Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson (2021). Ömsesidiga hjälporganisationer i Sverige uppvisar resiliens under covid-19-pandemin
Elin Hjorth (2020). Experiences of care and everyday life in a time of change for families in which a child has spinal muscular atrophy [Fulltext]
Elin Hjorth, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Jørgen Jeppesen, Ulla Werlauff, Jes Rahbek, Malin Lövgren (2019). Bereaved Parents More Satisfied With the Care Given to Their Child With Severe Spinal Muscular Atrophy Than Nonbereaved
Elin Hjorth, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Malin Lövgren (2018). Parents' advice to healthcare professionals working with children who have spinal muscular atrophy

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade