Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anna Klarare

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Lektor, Med dr. 

Telefon:

076-636 50 88

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

arbetsområde

Anna är lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och forskar kring teamarbete i specialiserad palliativ vård.

Akademiska meriter & examen

2016 Medicine Dr, medicinsk vetenskap
2007 Fil mag vårdpedagogik
2003 Gymnasielärarexamen inriktning vård
1996 Legitimerad sjuksköterska

Andra uppdrag

Medlem i Regionala Cancercentrums Palliativa Råd.

avhandlingsarbete

Fokus i mitt avhandlingsarbete har varit teamarbete inom specialiserad palliativ hemsjukvård. Teamarbete rekommenderas för organisation av palliativ vård bland annat av ledande aktörer inom palliativ vård, så väl internationellt som nationellt. I Socialstyrelsens kunskapsstöd anges att vi ännu inte har tydlig kunskap om bästa sättet att organisera teamets arbetssätt. Personer i behov av palliativ vård, och deras närstående, påverkas av hur vården organiseras och utförs. Forskningsresultaten från avhandlingen påvisar att inom specialiserade palliativa hemsjukvårdsteam i Sverige arbetar teammedlemmar integrerat med varandra. Patienter som vårdas hemma och deras närstående upplever trygghet och kontinuitet genom teamens arbete. Resultaten visar att väl fungerande team också är mer effektiva i sitt arbete. För att optimera teamarbete inom specialiserad palliativ hemsjukvård föreslås fokus på teameffektivitet genom att förtydliga roller och ansvar i teamet samt utveckla tydliga teamprocesser. Vidare att arbeta med tillgänglighet, förhållningssätt och lyhördhet som patienter och närstående menar innebär trygghet och vårdkontinuitet. Slutligen föreslås att kunskap, färdigheter och attityder för teamarbete är viktiga att utveckla genom gemensam utbildning för teammedlemmar samt att det är nödvändigt att prata och reflektera kring teamarbete för kvalitetsutveckling.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Senast uppdaterad: 2019-05-15.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade