Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Elisabeth Bos Sparén

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Med dr. 

Telefon:

076-636 51 03

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Elisabeth har bakgrund som distriktssköterska och verksamhetschef inom primärvården. Hon undervisar bland annat i folkhälsovetenskap och verksamhetsförlagd utbildning, är även behjälplig inom områdena vårdetik och livsåskådningsvetenskap.

forskningsområden

Disputerade november 2014 på Karolinska Institutet. Det övergripande syftet med avhandlingen var att identifiera faktorer i den kliniska lärande miljön inom primärvården kontext som baseras på sjuksköterskestudenters och handledares perspektiv.

Uppdrag

Elisabeth är vårdsakkunnig sjuksköterska i allmänmedicinska rådet och omvårdnadsrådet inom hälso – sjukvårdsförvaltningen. Uppdraget innebär bland annat att följa utvecklingen inom specialiteten ur ett helhetsperspektiv; vårdutveckling, omvårdnadsfrågor, ta fram/granska/sprida riktlinjer, samt ta del av aktuell forskning.

Senast uppdaterad: 2018-07-13.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade