Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Erik Lundberg

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Affilierad forskare

Telefon:

0709-56 23 24

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

BakgrunD

Erik Lundberg är doktor i statsvetenskap och disputerade 2014 vid Örebro universitet på en avhandling om civilsamhällets deltagande och tillträde till det statliga remiss- och kommittéväsendet. Hans forskningsintressen rör framförallt olika aspekter på relationen mellan staten och civilsamhället, medborgarnas organiserade deltagande i politiken, governance, social tillit och tolerans.

Erik Lundberg på researchgate

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Erik Lundberg, Ali Abdelzadeh (2017). A school of tolerance?: Participation in associations and youth tolerance [Fulltext]
Erik Lundberg, Ali Abdelzadeh (2017). En skola i tolerans?: Föreningsengagemanget och ungdomars tolerans [Fulltext]
Erik Lundberg (2017). Mechanisms of tolerance: an anthology [Fulltext]
Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg (2017). Solid or Flexible?: Social Trust from Early Adolescence to Young Adulthood
Erik Lundber, Ali Abdelzadeh (2017). The development of tolerance among the young [Fulltext]
Erik Lundberg (2017). Tolerance: An introduction to the concept, the research and the anthology [Fulltext]
Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg (2017). Tolerance and other citizen competencies [Fulltext]
Erik Lundberg (2017). Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin [Fulltext]
Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg (2017). Tolerans och andra medborgarkompetenser [Fulltext]
Erik Lundberg (2017). Toleransens mekanismer: En antologi [Fulltext]
Erik Lundberg (2017). Toward a New Social Contract?: The Participation of Civil Society in Swedish Welfare Policymaking, 1958–2012
Erik Lundberg, Ali Abdelzadeh (2017). Utvecklingen av tolerans bland unga [Fulltext]
Ali Abdelzadeh, Erik Amnå, Erik Lundberg (2016). En arena för tillit och tolerans?
Erik Hysing, Erik Lundberg (2016). Making governance networks more democratic: lessons from the Swedish governmental commissions
Erik Lundberg, Erik Hysing (2016). The Value of Participation: Exploring the Role of Public Consultations from the Vantage Point of Interest Groups
Erik Lundberg (2015). Det postkorporativa deltagandet: Det postkorporativa deltagandet: Intresseorganisationerna i den nationella politiken [Fulltext]
Erik Lundberg (2015). Injured But Not Yet Dead: A Bottom-Up Perspective on the Swedish Governmental Commissions
Erik Lundberg (2014). A pluralist state?: civil society organizations’ access to the Swedish policy process 1964-2009
Erik Lundberg (2014). Is Bureaucratic Policy-Making Eroding Institutions?: A Bottom-up Perspective on the Swedish Governmental Commissions
Erik Lundberg, Thomas Sedelius (2014). National Linkages and Ambiguous EU Approaches among European Civil Society Organisations
Erik Lundberg (2013). Does the government selection process promote or hinder pluralism?: exploring the characteristics of voluntary organizations invited to public consultations
Martin Karlsson, Erik Lundberg (2013). Motstrategier eller undanmanövrar?: Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling
Erik Lundberg (2012). Changing balance: the participation and role of voluntary organisations in the Swedish policy process
Erik Lundberg (2012). En försumbar arena?: Organisationerna och remissväsendet 1964-2009
Martin Karlsson, Erik Lundberg (2012). I betraktarens ögon: betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen [Fulltext]
Erik Lundberg, Erik Amnå, Pia Brundin, Emanuela Bozzini (2011). European civil societies and the promotion of integration, Leading practices from Sweden, Great Britain, the Netherlands and Italy
Erik Lundberg (2011). Forskning om relationen mellan det civila och offentliga samhället [Fulltext]
Martin Karlsson, Erik Lundberg (2011). Mot medlemslösa partier: Partiföreträdare om orsaker, konsekvenser och strategier kring en svikande medlemskår
Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson (2011). Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet [Fulltext]

Senast uppdaterad: 2018-12-13.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade