Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Susanne Amsberg 

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor 

Telefon:

076-636 50 54

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Susanne Amsbergs forskning har framförallt rört studier om svårkontrollerad typ 1-diabetes, diabetesbörda (diabetes-related distress), rädsla för hypoglykemi och komplikationer samt beteendemedicinska interventioner i syfte att underlätta livet med diabetes. Forskningen har även involverat instrumentutveckling och psykometriskt testning av diabetesspecifika utfallsmått.

Senast uppdaterad: .

Forskningsprojekt

  • Diabetes i balans – en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera effekt på glukoskontroll, egenvård och psykosociala faktorer vid typ 1-diabetes

  • Fysisk aktivitet för personer med diabetes och prediabetes vid Sophiahemmet (Sophiahemmet högskola)

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade