Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anna Holmqvist

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Doktorand

Telefon:

0766-36 51 22


E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12, plan 2

Arbetsområden

Jag är intresserad av frågor som rör barns rättigheter i välfärdssamhället. Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur barns rättigheter hanteras när barn är patienter i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på lagstiftning och patientorganisationer.

Examen

Politices magister i statskunskap, Uppsala universitet
Filosofie kandidat i sociologi, Lunds universitet

Handledare

Professor Johanna Schiratzki
Professor Maria Eriksson


Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: 2018-07-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade