Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anna O'Sullivan

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Doktorand

Telefon:

076-6365025

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Jag ingår i ett forskningsprojekt som undersöker kvaliteten och jämlikheten i vården under de tre sista månaderna i livet för personer med långvarig och/eller livsbegränsande sjukdom. Befolkningen i Sverige blir äldre och vi lever allt längre. I Sverige dör 42 % på sjukhus, 38 % på äldreboenden och 18 % hemma. Vi vet att platsen för död är kopplad till individuella, socioekonomiska och geografiska faktorer, men vi vet lite om vårdens innehåll och kvalitet och om potentiella ojämlikheter mellan olika vårdplatser. Det finns forskning om socioekonomiska skillnader i hälsa och sjukvård generellt och om vilka faktorer som har betydelse för vart människor dör (vårdplats), men begränsat med studier om vårdens innehåll på de vårdplatser där människor i störst utsträckning vårdas under livets sista tid. Det behövs studier om kvalitet och jämlikhet i vården under livets sista tid, utifrån patienter och/eller deras närståendes perspektiv.

Examina

2015 Magisterexamen i omvårdnad
2009 Specialistutbildning i operationssjukvård
2006 Sjuksköterskeexamen- kandidatexamen i Omvårdnad
2006 Kandidatexamen i engelska

Handledare

Huvudhandledare: Docent Cecilia Håkanson, Ersta Sköndal Bräcke högskola och prefekt vid
Sophiahemmets högskola
Bihandledare: Docent Anette Alvariza, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Länk till forskningsprojekt

Kvalitet och jämlikhet i vården de tre sista månaderna i livet för personer med långvarig och/eller livsbegränsande sjukdom (se bifogat dokument och projektposter)

Senast uppdaterad: 2018-12-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade