Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Susanne Larsson

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Doktorand

Telefon:

070-2263351


E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Susanne har en doktorandtjänst vid Institutionen för socialvetenskap i ett samarbete med Södertälje Kommun.

I avhandlingsarbetet avses att undersöka frågan om personer med funktionsnedsättning (grupp 1 och 2 i LSS 1993:387) och deras chans att ta del och själva bestämma inom ramen för den LSS-insats de har. LSS syftar till att skapa förutsättningar för goda, och jämlika levnadsvillkor och är på så vis en viktig lagstiftning också för många anhöriga och något de/anhörigorganisationer samt brukarorganisationer både varit med och drivit fram och krävt förbättringar kring. Studierna inleds med en litteraturgenomgång i syfte att fånga vad de senaste 15 årens forskning fokuserat på och kommit fram till när det gäller LSS allmänt och i frågan om brukares delaktighet och inflytande särskilt. Vidare avses att granska beställningar som skrivs då beslut om insats fattats, att intervjua personal på utförarsidan och slutligen, att observera brukare i mötet med personal i vardagen. Allt med frågeställningar kring brukarens chans att ta del i och själv bestämma över sitt liv. Och om så sker, hur går det till?

Tidigare examen 
Förskollärare, fil. kand. i pedagogik, barn och ungdomsvetenskaplig variant, samt fil. mag. i vårdpedagogik. Mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: 2019-06-10.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade