Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Josefin Sveen

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Docent i medicinsk psykologi

Telefon:

073-866 70 87

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

arbetsområden

Jsoefin bedriver forskning om psykosociala aspekter av traumatiska och svåra händelser. Forskningsprojekten berör främst posttraumatisk stress och förlängda sorgereaktioner, samt interventionsstudier för att utvärdera psykosociala stödinsatser hos barn och vuxna efter en svårhändelse.

Med stöd från Barncancerfonden utvärderas en internetbaserad kognitiv beteende-terapibehandling för insomni hos föräldrar som mist ett barn i cancer. Ett annat projekt, med stöd från Barncancerfonden, är utveckling och utvärdering av en smartphone applikation om sorg och förlängdsorg, som riktar sig till föräldrar som mist ett barn i cancer.

Jag undersöker även psykologiska processer, som ältande och undvikande, och dess betydelse för sorgeprocessen.

Inom ramen för högskolans forskarutbildning, Människan i välfärdssamhället med inriktning mot palliativ vård, är jag huvudhandledare till Lilian Pohlkamp och Megan Weber.

AFFILIERING

Uppsala Universitet, Institutionen för Neurovetenskap, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Akademiska meriter & examen

2017 Docent i medicinsk psykologi, Uppsala universitet
2011 Medicine doktor i Psykiatri,  Uppsala universitet
2004 Master of Science in Clinical Neuroscience, Institute of Neurology, University College London
2003 Bachelor of Science in psychology, London Metropolitan University

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Senast uppdaterad: 2019-05-15.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade