Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mats J Hansson

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Titel:

Prefekt, Utbildningsledare teologi, Teol. dr, docent

Telefon:

08-555 050 10 

Telefon 2:076-893 10 11

E-POST:

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Box 111 89, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N

Forskningsinriktning

Pågående forskning kring frågan om kunskapsvillkoren inom människovårdande verksamhet. Med "människovård" avses vård i vid mening, sådan som bedrivs inom exempelvis medicin, omvårdnad och socialt arbete. Typiskt för denna verksamhet är att flera kunskapsperspektiv ofta möts när patientens eller klientens hjälpbehov ska bedömas. Människovården använder både ett naturvetenskapligt och ett humanvetenskapligt betraktelsesätt, den syftar både till att förklara och förstå. Vad innebär det i detta perspektiv att vara kompetent när man ägnar sig åt människovård?

Senast uppdaterad: 2018-07-11.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade