Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Birgitta Lindeke Levin

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Titel:

Lektor, sång

Telefon:

073-649 89 65

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 8

utbildning

Studier vid Sköndalsinstitutets kyrkokantorslinje, Kungliga musikhögskolan i Stockholm, sångpedagoglinjen samt vid Operastudio 67.

Privata studier och förkovran inom belcantotraditionen för Berle Sanford Rosenberg och Claudio Morbo.

Konstnärlig verksamhet

Konserterar regelbundet i Sverige och utomlands.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: 2019-05-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade