Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mona Söderlund

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Studierektor avancerad nivå, studierektor grundnivå, lektor, Med dr.

Telefon:

08-555 050 54

Telefon 2: 076-636 50 09

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Mona Söderlund, Ingegerd Fagerberg (2019). A safe haven for everyone: Working with shared values in a nursing home for people with dementia
Jennifer Bullington, Mona Söderlund, Elisabeth Bos Sparén, Åsa Kneck, Pernilla Omérov, Agneta Cronqvist (2019). Communication skills in nursing: A phenomenologically-based communication training approach
Mona Söderlund, Agneta Cronqvist, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo (2016). Conversations between persons with dementia disease living in nursing homes and nurses: qualitative evaluation of an intervention with the validation method
Mona Söderlund, Astrid Norberg, Görel Hansebo (2014). Validation method training: nurses' experiences and ratings of work climate
Mona Söderlund (2013). Förhållningssätt och kommunikation i mötet med personer med demenssjukdom: utvärdering av ett träningsprogram med validationsmetoden
Mona Söderlund, Agneta Cronqvist, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo (2013). Nurses’ movements within and between various paths when improving their communication skills – an evaluation of validation method training
Mona Söderlund, Astrid Norberg, Görel Hansebo (2012). Implementation of the validation method: Nurses’ descriptions of caring relationships with residents with dementia diseaseValidation method implementation:  
Mona Söderlund, Görel Hansebo (2006). Bemötande och förhållningssätt vid demenshandikapp.: Utvärderingsrapport från interventionsstudier [Fulltext]
Margary Ahlqvist, Agneta Bogren, Sari Hagman, Isabel Nazar, Katarina Nilsson, Karin Nordin, Berit Sunde Valfridsson, Mona Söderlund, Gun Nordström (2006). Handling of peripheral intravenous cannulae: effects of evidence-based clinical guidelines.
Mona Söderlund, Agneta Cronqvist, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt (). Conversations between residents with dementia disease and nurses: evaluation of an intervention with the Validation method

Senast uppdaterad: 2019-05-16.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade