Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kerstin Åkergård

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Adjunkt

Telefon:

08-555 050 61 

Telefon 2: 076-636 50 30

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

undervisningsområden

Vid institutionen för vårdvetenskap är jag anställd som högskoleadjunkt och undervisar främst i palliativ vård, primärvård och vårdetik med livsåskådningsvetenskap.

Masterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap

Examen och yrkesverksamhet

Jag har avlagt masterexamen i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Min professionella examen har jag som leg. sjuksköterska med specialistinriktningar inom öppen hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Som yrkesverksam sjuksköterska har jag arbetat som barnsjuksköterska, skolsköterska, distriktssköterska och sjuksköterska inom äldreomsorg.

Senast uppdaterad: 2018-07-13.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade