Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Karin Robertsson

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Adjunkt, fil dr

Telefon:

076-636 51 37 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box  441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12, plan 2


BAKGRUND

Karin Robertsson är socionom, fil. mag. i socialt arbete och fil. dr. i social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Hon har arbetat med olika former av socialt arbete inom såväl offentliga som ideella organisationer, bland annat inom socialtjänsten och på skyddat boende. Karin har även arbetat med förebyggande och stödjande jämställdhetsarbete inom tjej-och kvinnojoursrörelsen.

UNDERVISNING

Karin är kursansvarig för två olika kurser på socionomprogrammet, Anhörig- och brukarperspektiv i socialt arbete, 5,5 hp och Organisering, ledning och verksamhetsutveckling, 7,5 hp. Hon har även varit föreläsare för praktiker inom civilsamhället på mötesplatser så som LedarskapsArenan och Fenixprogrammet.

FORSKNING

Karin har forskat om organisering och ledning av ideella organisationer sedan 2012. Hon disputerade i april 2021 med avhandlingen Mellan civilsamhälle och folkrörelse: Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang, där hon undersökte förändringar i rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang i ideella organisationer samt hur organisationers högsta ledare hanterar och förhåller sig till olika krav och förväntningar i sitt arbete med rekryteringen av ideella krafter och organiseringen av medborgerligt engagemang på strategisk nivå. Karins huvudsakliga forskningsområde berör organisering av socialt arbete i mötet mellan olika institutionella logiker inom såväl ideella som offentliga organisationer. Just nu arbetar hon i ett projekt som studerar organisatoriska och professionella aspekter i samband med introduktionen av specialiserade våldsteam inom socialtjänsten. Syftet med projektet är att utforska organisatoriska, rättsliga, institutionella och professionella aspekter i samband med introduktionen av specialiserade våldsteam inom socialtjänsten. Projektet är ett av arbetspaketen i forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer) vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Utöver detta har hon forskat om betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och alternativa engagemangsformer i idrottsföreningar, förtroendevaldas syn på kompetens och lärande, arbetande ordföranden på lokal nivå i ideella organisationer och civilsamhällsutbildning i ett nordiskt sammanhang.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade