Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Karin Robertsson

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Doktorand

Telefon:

076-636 51 37 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box  441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12, plan 2

arbetsområde

Min grundexamen är socionom och jag har tidigare arbetet som forskningsassistent vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Tidigare studier har huvudsakligen handlat om lednings- och styrningsrelaterade frågor, bland annat relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän och medlemskapets betydelse i ideella organisationer.

Mitt avhandlingsämne handlar om nya engagemangsformer och hur de påverkar den interna organiseringen och styrningen av ideella organisationer samt deras roll i samhället överlag.

Senast uppdaterad: 2018-07-11.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade