Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Elisabeth Winnberg

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Docent, Med dr., leg. Sjuksköterska

Telefon:

08-555 051 24 

MOBIL: 076-636 51 45

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Pågående forskningsprojekt

Elisabeths forskningsprofil är demenssjukdomar och pedagogisk forskning kring sjuksköterskerollen. Pågående projekt rör främst den ärftliga demenssjukdomen Huntingtons sjukdom. Dels studeras de närståendes problem och behov av stöd vid Huntingtons sjukdom i samarbete med Michaela Karlstedt, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I ett annat projekt studeras psykosociala konsekvenser av att få beskedet att vara anlagsbärare eller inte vara anlagsbärare till Huntingtons sjukdom. Personer som genomgått ett genetiskt anlagstest har intervjuats minst 5 år efter testresultatet och projektet genomförs i samarbete med Dr. Anette Hagberg, Uppsala universitet och Dr. The-Hung Bui, Karolinska universitetssjukhuset.

Ett tredje projekt gäller aggressivt beteende hos personer med Huntingtons sjukdom. Ett mätinstrument avseende avvikande aggressivt beteende har tagits fram och ska valideras och reliabilitetstestas. Mätinstrumentet har tagits fram för att kartlägga det aggressiva beteendet och planeras att användas som ett hjälpmedel för att utvärdera effekten av såväl medicinska som omvårdnadsinterventioner samt vara underlag för riskbedömning för både patient, personal och övriga patienter. Projektet sker i samarbete med Michaela Karlstedt, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sara Nyman, Karolinska Institutet.

Ett pedagogiskt projekt pågår också, där sjuksköterskor med utländsk sjuksköterskeexamen studeras vad gäller deras transition till den svenska sjuksköterskerollen. Studien syftar till att utveckla kompletteringsutbildningen som finns för dessa sjuksköterskor så att övergången underlättas. Projektet genomförs i samarbete med Dr. Rebecca Popenoe, Ulrika Södergren och Agneta Öhlén, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Mats Ewertzon, Anette Alvariza, Elisabeth Winnberg, Janeth Leksell, Birgitta Andershed, Ida Goliath, Pardis Momeni, Åsa Kneck, Maria Skott, Kristofer Årestedt (2018). Adaptation and evaluation of the Family Involvement and Alienation Questionnaire for use in the care of older people, psychiatric care, palliative care and diabetes care.
Elisabeth Winnberg, Ulrika Winnberg, Lilian Pohlkamp, Anette Hagberg (2018). What to Do with a Second Chance in Life? Long-Term Experiences of Non-carriers of Huntington's Disease.
M Karlstedt, S M Fereshtehnejad, Elisabeth Winnberg, D Aarsland, J Lökk (2017). Psychometric properties of the mutuality scale in Swedish dyads with Parkinson's disease.
Anette Hagberg, The-Hung Bui, Elisabeth Winnberg (2011). More appreciation of life or regretting the test? Experiences of living as a mutation carrier of Huntington's disease
Elisabeth Winnberg Almqvist, The Huntington Study Group PHAROS Investigators (2006). At risk for Huntington disease: The PHAROS (Prospective Huntington At Risk Observational Study) cohort enrolled.
D C Rubinsztein, J Leggo, R Coles, E Almqvist, V Biancalana, J J Cassiman, K Chotai, M Connarty, D Crauford, A Curtis, D Curtis, M J Davidson, A M Differ, C Dode, A Dodge, M Frontali, N G Ranen, O C Stine, M Sherr, M H Abbott, M L Franz, C A Graham, P S Harper, J C Hedreen, M R Hayden (1996). Phenotypic characterization of individuals with 30-40 CAG repeats in the Huntington disease (HD) gene reveals HD cases with 36 repeats and apparently normal elderly individuals with 36-39 repeats.
E Almqvist, N Spence, K Nichol, S E Andrew, J Vesa, L Peltonen, M Anvret, J Goto, I Kanazawa, Y P Goldberg (1995). Ancestral differences in the distribution of the delta 2642 glutamic acid polymorphism is associated with varying CAG repeat lengths on normal chromosomes: insights into the genetic evolution of Huntington disease.
Y P Goldberg, C T McMurray, J Zeisler, E Almqvist, D Sillence, F Richards, A M Gacy, J Buchanan, H Telenius, M R Hayden (1995). Increased instability of intermediate alleles in families with sporadic Huntington disease compared to similar sized intermediate alleles in the general population.
B Kremer, E Almqvist, J Theilmann, N Spence, H Telenius, Y P Goldberg, M R Hayden (1995). Sex-dependent mechanisms for expansions and contractions of the CAG repeat on affected Huntington disease chromosomes.
H Telenius, E Almqvist, B Kremer, N Spence, F Squitieri, K Nichol, U Grandell, E Starr, C Benjamin, I Castaldo (1995). Somatic mosaicism in sperm is associated with intergenerational (CAG)n changes in Huntington disease.
I Alafuzoff, E Almqvist, R Adolfsson, S Lake, W Wallace, D A Greenberg, B Winblad (1994). A comparison of multiplex and simplex families with Alzheimer's disease/senile dementia of Alzheimer type within a well defined population.
B Kremer, P Goldberg, S E Andrew, J Theilmann, H Telenius, J Zeisler, F Squitieri, B Lin, A Bassett, E Almqvist (1994). A worldwide study of the Huntington's disease mutation. The sensitivity and specificity of measuring CAG repeats.
F Squitieri, S E Andrew, Y P Goldberg, B Kremer, N Spence, J Zeisler, K Nichol, J Theilmann, J Greenberg, J Goto, Elisabeth Almqvist (1994). DNA haplotype analysis of Huntington disease reveals clues to the origins and mechanisms of CAG expansion and reasons for geographic variations of prevalence.
E Almqvist, S Andrew, J Theilmann, P Goldberg, J Zeisler, U Drugge, U Grandell, M Tapper-Persson, B Winblad, M Hayden (1994). Geographical distribution of haplotypes in Swedish families with Huntington's disease.
S E Andrew, Y P Goldberg, B Kremer, F Squitieri, J Theilmann, J Zeisler, H Telenius, S Adam, E Almquist, M Anvret (1994). Huntington disease without CAG expansion: phenocopies or errors in assignment?
S Andrew, J Theilmann, E Almqvist, A Norremolle, G Lucotte, M Anvret, S A Sorensen, J C Turpin, M R Hayden (1993). DNA analysis of distinct populations suggests multiple origins for the mutation causing Huntington disease.
L Lannfelt, M Viitanen, K Johansson, K Axelman, L Lilius, E Almqvist, B Winblad (1993). Low frequency of the APP 670/671 mutation in familial Alzheimer's disease in Sweden.
H Telenius, H P Kremer, J Theilmann, S E Andrew, E Almqvist, M Anvret, C Greenberg, J Greenberg, G Lucotte, F Squitieri (1993). Molecular analysis of juvenile Huntington disease: the major influence on (CAG)n repeat length is the sex of the affected parent.
E Almqvist, S Lake, K Axelman, K Johansson, B Winblad (1993). Screening of amyloid precursor protein gene mutation (APP 717 Val-->Ile) in Swedish families with Alzheimer's disease.
B Mattsson, E W Almqvist (1991). Attitudes towards predictive testing in Huntington's disease--a deep interview study in Sweden.
G Holmgren, E W Almqvist, M Anvret, M Conneally, W Hobbs, B Mattsson, J Wahlström, B Winblad, J F Gusella (1987). Linkage of G8 (D4S10) in two Swedish families with Huntington's disease.

Senast uppdaterad: 2018-12-13.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade