Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Caroline Krook

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Fil dr.

Telefon:

076-636 50 49

MOBIL: 076-636 50 49

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Har en bakgrund som sjuksköterska inom äldreomsorg och palliativ vård. Undervisar i vårdetik och livsåskådningsvetenskap, i verksamhetsförlagd utbildning inom palliativ vård och handleder C-uppsatser samt är lärarrepresentant i högskolans disciplinnämnd. Är intresserad av pedagogisk utveckling av grundutbildning och lärandeforskning samt etik- och livsåskådningsforskning.

Aktuell forskning

Disputerade 2007 i pedagogik vid Stockholms universitet med en avhandling om cancerpatienters lärande och livsåskådning i livets slutskede. Sedan 2014 involverad i ett forskningsprojekt ”Att leva med långvarig ohälsa” - om innebörden av att leva med avföringsläckage efter cancerbehandling hos kvinnor.


Senast uppdaterad: 2020-03-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade