Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Porträttbild - Åsa Kneck

Åsa Kneck

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, med dr. och internationell koordinator

Telefon:

08-555 050 79 

Telefon 2: 076-636 51 55

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

ARBETSOMRÅDEN

Åsa Kneck är legitimerad sjuksköterska med inriktning mot diabetesvård och arbetar som lektor och internationell koordinator på institutionen för vårdvetenskap på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Framförallt undervisar hon på Sjuksköterskeprogrammet i termin 1 i kurser med vårdvetenskaplig teoribildning, i termin 3 i kursen om Ohälsa i välfärdssamhället och termin 4 i valbar kurs om Utsatthet och sårbarhet kopplat till migration samt i kursen Vårdande, förbättringskunskap och ledarskap. Undervisningsområden är vårdvetenskapliga teorier och begrepp, egenvård, sjuksköterskans pedagogiska funktion, den ojämlika hälsan, jämlik vård, vård till papperslösa, asylsökande och utsatta EU-medborgare samt mänskliga rättigheter.

Åsa har ett stort intresse för högskolepedagogiska frågor och har både grundläggande högskolepedagogisk utbildning och utbildning i nätbaserad undervisning. Under flera år hade Åsa uppdrag som pedagogisk utvecklare på institutionen. Sedan 2017 har Åsa haft uppdraget som internationell koordinator och i den rollen ombesörjer hon mobilitet för lärare och studenter på institutionensamt verkar för internationella kontakter med institutionens samarbetspartners i Norden, Europa och övriga världen. Uppdraget innefattar också att årligen arrangera Global Session med fokus på globala utmaningar för personal inom vård och socialt arbete.

Aktuell forskning

Åsa disputerade 2015 och avhandlingen har titeln Learning to live with diabetes as a lifelong process. I avhandlingen analyseras hur lärande processen i det dagliga livet sker för personer som diagnostiserad med diabetes (typ I eller II). Bland annat beskrivs mönster i lärandeprocessen över en treårs period genom en longitudinell studie. Efter avhandlingen fortsatte Åsa att fokusera frågor som rör stöd till egenvård bla genom ett e-hälsoprojekt på KI/LIME men också att utveckla metodfrågor kring analys av longitudinell kvalitativ data där Åsa är medlem i PRANSIT-gruppen, en skandinavisk vårdforsknigsgrupp med särskilt fokus på utveckling av kvalitativa metodfrågor. Efterhand har forskningen kommit att handla om olika aspekter av ojämlik hälsa och tillgång till vård samt fokus på fysisk aktivitet och sociala relationer. Begrepp som delaktighet, transition och sårbarhet är i fokus i flera av forskningsprojekten.

Pågående forskning
Åsa deltar i ett flertal projekt på högskolan:

Hälsa och idrott åt alla – ett tvärvetenskapligt projekt som fokuserar deltagande i idrottsrörelsen med fokus på frågor som rör fysisk aktivet, sociala relationer, organisation och genus. I detta projekt är Åsa projektansvarig och tillsammans med docent Anders Kassman driver ett antal studier med olika typer av design.

Vård på lika villkor – i detta projekt fokuseras tillgång till vård och jämlik hälsa med fokus på utsatta grupper. Åsa är speciellt engagerad i delar som rör kvinnor i hemlöshet

Närståendes erfarenheter av bemötande och utanförskap vid vård av personer med komplexa vårdbehov - i detta projekt är Åsa främst aktiv i den del som rör närstående till personer med diabetes typ I

Likheter mellan svensk och japansk sjukvård – i detta projekt fokuseras relationen mellan individers hälsa och delaktighet, och sjukvårdens organisation i de två länderna. Projektet görs i samarbete med Graduate School of Human Sciences, Osaka University,

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Anders Kassman, Johan Hvenmark, Åsa Kneck (2021). Barn- och ungdomsfotboll under Coronapandemin: de svenska erfarenheterna visar att folkhälsa är mer än smittskydd
Åsa Kneck, Elisabet Mattsson, Martin Salzmann-Erikson, Anna Klarare (2021). “Stripped of dignity” : women in homelessness and their perspectives of healthcare services: a qualitative study
Pernilla Omerov, Åsa Kneck, Lina Karlsson, Agneta Cronqvist, Jennifer Bullington (2020). To Identify and Support Youths Who Struggle with Living-Nurses' Suicide Prevention in Psychiatric Outpatient Care
Åsa Kneck, Åsa Audulv (2019). Analyzing variations in changes over time: development of the Pattern-Oriented Longitudinal Analysis approach.
Jennifer Bullington, Mona Söderlund, Elisabeth Bos Sparén, Åsa Kneck, Pernilla Omérov, Agneta Cronqvist (2019). Communication skills in nursing: A phenomenologically-based communication training approach
Kristina Schildmeijer, Oscar Frykholm, Åsa Kneck, Mirjam Ekstedt (2019). Not a Straight Line: patients' Experiences of Prostate Cancer and Their Journey Through the Healthcare System
Åsa Kneck, Maria Flink, Oscar Frykholm, Marie Kirsebom, Mirjam Ekstedt (2019). The Information Flow in a Healthcare Organisation with Integrated Units.
Mats Ewertzon, Anette Alvariza, Elisabeth Winnberg, Janeth Leksell, Birgitta Andershed, Ida Goliath, Pardis Momeni, Åsa Kneck, Maria Skott, Kristofer Årestedt (2018). Adaptation and evaluation of the Family Involvement and Alienation Questionnaire for use in the care of older people, psychiatric care, palliative care and diabetes care
Love Bergman, Asabea Britton, Åsa Kneck (2018). Health-related stigma related to leprosy: What can be learned from nurses in Ghana?
Anders Kassman, Åsa Kneck (2018). Hälsa och sociala relationer bland organiserade ungdomar: Integration och selektion [Fulltext]
Anders Kassman, Åsa Kneck (2018). Ledarnas betydelse för hälsa och sociala relationer bland organiserade ungdomar [Fulltext]
Åsa Kneck (2018). Lärandet i livet med långvarig sjukdom
Åsa Kneck, Birgitta Klang Söderkvist (2018). Patientundervisning: ett samspel för lärande
Maria Flink, Marléne Lindblad, Oscar Frykholm, Åsa Kneck, Per Nilsen, Kristofer Årestedt, Mirjam Ekstedt (2017). The supporting patient activation in transition to home (sPATH) intervention: a study protocol of a randomised controlled trial using motivational interviewing to decrease re-hospitalisation for patients with COPD or heart failure
Åsa Kneck, Åsa Audulv (2016). A pattern-oriented approach: Practical advice about longitudinal qualitative analysis procedures
Åsa Kneck, Lars E. Eriksson, Berit Lundman, Ingegerd Fagerberg (2016). Encumbered by vulnerability and temporality: the meanings of trigger situations when learning to live with diabetes
Åsa Audulv, Åsa Kneck (2016). Symposium Abstract #1: How do we understand time and change?: Five approaches to longitudinal qualitative research in nursing
Åsa Audulv, Åsa Kneck (2016). Symposium Abstract #2: Longitudinal Qualitative Analysis: A Practical Guide to a Pattern-Oriented Analysis Approach
Åsa Kneck (2016). Symposium Abstract #3: Learning to Live With Diabetes: A Changing Process Over Time
Åsa Kneck (2015). Living with diabetes: a lifelong learning process
Margareta Westerbotn, Åsa Kneck, Olav Johannes Hovland, Malene Elrond, Ingrid Pedersen, Gun-Britt Lejonqvist, Johild Dulavik, Tove Ecklon, Inga-Lill Nilsson, Árún K Sigurdardottir (2015). Taking part in Nordic collaboration; nursing students' experiences and perceptions from a learning perspective: A qualitative study.
Åsa Kneck, Ingegerd Fagerberg, Lars E Eriksson, Berit Lundman (2014). Living with diabetes: Development of learning patterns over a 3-year period
Birgitta Klang Söderkvist, Åsa Kneck (2013). Patientens lärande
Åsa Kneck, Birgitta Klang, Ingegerd Fagerberg (2012). Learning to live with diabetes: integrating an illness or objectifying a disease
Åsa Kneck (2011). Learning to live with diabetes: as experiencing an expanding life world
Åsa Kneck (2011). Learning to live with diabetes: as experiencing an expanding life world
Åsa Kneck, Birgitta Klang, Ingegerd Fagerberg (2011). Learning to live with illness: experiences of persons with recent diagnoses of diabetes mellitus

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade