Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

bild på Belle Åberg


Pelle Åberg

Centrum för civilsamhällesforskning, Uppdragsutbildningsenheten

Titel:

Lektor, docent, studierektor vid Uppdragsutbildningsenheten

Telefon:

076-636 51 29

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskolaBox 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N


Bakgrund

Pelle Åberg disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 2008. Under doktorandtiden var han verksam vid Södertörns högskola. Sedan disputationen har han arbetat som lektor och projektforskare vid Institutionen för samhällsvetenskaper och Centre for Baltic and East European Studies, Södertörns högskola (2009-2016) och som forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (2013). Sedan januari 2008 har han också varit verksam som forskare och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Pelle Åberg blev docent i statsvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 2015.

Forskningsintresse

Pelle Åbergs forskningsintressen rör transnationellt civilt samhälle, idéspridning, förhållandet mellan civilt samhälle och demokrati, folkbildning och organisationsteori. Doktorsavhandlingen studerade samarbetsprojekt mellan svenska och estniska folkbildningsorganisationer där det huvudsakliga fokuset låg på frågor kring vad som sprids genom denna typ av kontakter och inte minst hur detta anpassats eller ”översatts” av estniska aktörer för att passa den nya kontexten.

Efter disputationen arbetade Pelle Åberg med flera projekt som studerade svenska studieförbund och folkhögskolor, och hur dessa kan förstås i förhållande till civilsamhällesbegreppet. Han har även studerat faderskap och så kallade ”pappaskolor” i Ryssland samt relationer mellan EU och civilsamhälle. Under de senaste åren har han också varit involverad i ett projekt där svenska tankesmedjor studeras (http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/mellan-kunskap-och-ideologi) och för närvarande arbetar han med projekt där lokala civilsamhällen utanför städerna undersöks.

Undervisning

Pelle Åberg har ansvarat för och undervisat på kurser i offentlig förvaltning, civilt samhälle och socialt kapital, transnationell aktivism, demokrati, den svenska välfärdsstatens organisering samt uppsatskurser på olika nivåer i såväl statsvetenskap som socialt arbete och vid såväl Södertörns högskola som Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han är ansvarig för flera kurser inom ramen för högskolans masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället samt för kurser inom uppdragsutbildningen. Han är sedan 2020 också studierektor vid högskolans Uppdragsutbildningsenhet med särskilt fokus på utbildningar till och om civilsamhället och dess organisationer.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Thor Rutgersson, Pelle Åberg (2020). Cirkelns betydelser: En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019 [Fulltext]
Pelle Åberg, Stefan Einarsson, Marta Reuter (2020). Organizational Identity of Think Tank(er)s: A Growing Elite Group in Swedish Civil Society
Pelle Åberg, Stefan Einarsson, Marta Reuter (2019). Think Tanks: New Organizational Actors in a Changing Swedish Civil Society
Pelle Åberg (2018). Att lära, umgås och må bra som äldre: Studiecirkeldeltagande och sociala aspekter av lärande [Fulltext]
Pelle Åberg, Joakim Ekman, Johnny Rodin (2018). What should a Russian father be like?: Exploring fatherhood norms and identifying norm patterns among inhabitants of Saint Petersburg
Pelle Åberg, Johnny Rodin (2017). Civil Society and Fatherhood in Russia: The Case of Daddy-Schools in Saint Petersburg
Pelle Åberg (2017). Civilsamhälle på export: Studiecirklar och pappaskolor
Pelle Åberg (2016). Non-Formal Learning and Well-Being among Older Adults: Links between Participation in Swedish Study Circles, Feelings of Well-Being and Social Aspects of Learning
Pelle Åberg (2016). Vad vet vi om den ryska pappan?: Utvecklingen av faderskapsnormer från ett historiskt och internationellt perspektiv
Pelle Åberg (2015). Civil Society and Biopolitics in Contemporary Russia: The Case of Russian "Daddy-Schools" [Fulltext]
Pelle Åberg (2015). Myths and Traditions as Constraints or Resources?: Path Dependency and Decoupling Strategies among Civil Society Organizations
Pelle Åberg, Johan von Essen (2014). Managing life in an “iron cage”
Pelle Åberg (2014). Medborgarskap och utbildningens instrumentalisering: Martha Nussbaum och den demokratiska medborgaren
Pelle Åberg (2014). Promoting Active Fathers: The Birth and Development of a Civic Initiative in Contemporary Northwestern Russia [Fulltext]
Rebecka Andersen, Ola Segnestam Larsson, Pelle Åberg (2014). Svenska ideella organisationers mervärde i biståndet [Fulltext]
Johnny Rodin, Pelle Åberg (2013). Fatherhood across space and time: Russia in perspective
Pelle Åberg (2013). Managing expectations, demands and myths: Swedish study associations caught between civil society, the state and the market
Pelle Åberg, Michal Bron Jr, Marcella Milana (2013). Obučenie vzroslych demokratičeskoj graždanstvennosti: zadača graždanskogo obščestva?
Pelle Åberg, Johan von Essen (2013). Tradition, resurs eller nödvändighet?: Om relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän [Fulltext]
Pelle Åberg (2012). Den vilda jakten på legitimiteten
Johan von Essen, Timmy Larsson, Anita Nordzell, Gunnar Sundgren, Pelle Åberg (2012). Mening på marknad?
Pelle Åberg (2011). Change in Motion or Processing Change
Pelle Åberg (2011). Empowering Citizens or Pleasing Customers?: Commercialization and Tradition in Swedish Study Associations
Henrik Nordvall, Pelle Åberg (2011). Folkhögskolan som myt: Om global spridning och användning av nordiska folkbildningsidéer
Pelle Åberg (2011). Russisk sivilsamfunn og norske hjelpere
Pelle Åberg (2011). Svensk folkbildning i estnisk tappning?
Pelle Åberg, Johan von Essen (2011). The hybridization of civil society organizations: Member organizations as a link to civil society or as loyal business relations?
Pelle Åberg, Johan von Essen (2010). Isomorphic processes and discursive strategies: Swedish study associations caught between civil society, the state and the market [Fulltext]
Pelle Åberg (2009). Co-operating across borders: adult education and transnational civil society co-operation
Johan von Essen, Pelle Åberg (2009). Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer: studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer [Fulltext]
Pelle Åberg, Johan von Essen (2009). Swedish Study Associations and their Members: A Link to Civil Society or a Loyal Business Relationship?
Pelle Åberg (2008). Bjørnen vågner: Virksomhedsledelse og mennesker i USSR og Rusland 1990–1999
Pelle Åberg (2008). Translating Popular Education: Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia
Pelle Åberg (2007). (Re-)building adult education through transnational cooperation
Pelle Åberg (2006). Spreading the word: Transnational cooperation and the (re-) building of adult education in Estonia
Pelle Åberg (2006). Transnational Socialization: Cooperation between Swedish and Estonian Adult Education Organizations
Pelle Åberg (2005). Civil Society in Different Guises
Pelle Åberg (2003). Begreppslig förvirring och ryskt civilt samhälle [Fulltext]

Senast uppdaterad: .

Pressbild

Pelle Åberg (Fotograf: Markus Crépin Sundström)

Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade