Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mats Ewertzon

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Fil dr.

Telefon:

08-555 050 53 

Telefon 2: 076-636 51 12

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Mats Ewertzons forskningsintresse är företrädesvis närstående till personer med psykisk ohälsa. Specifikt har forskningsintresset inriktats på närståendes erfarenheter av mötet med psykiatrisk vård, även andra vårdområden ingår i forskningen. Ett ytterligare intresseområde gällande närstående är stödinsatser av olika slag och dess betydelse. Mats har också genomfört utvärderingar gällande så kallade Blandade Lärande Nätverk, en modell för att utbyta erfarenheter vid utveckling av stöd riktat till närstående.

Förutom samarbete med forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har Mats samarbete med forskare i Västra Götalandsregionen och ett forskarnätverk i Norge.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Senast uppdaterad: 2018-10-16.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade