Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anita Liljeström

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Adjunkt

Telefon:

076-636 51 40 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Bakgrund

Anita Liljeström utexaminerades och diplomerades som socionom vid Sköndalsinstitutet i juni 1985. Hon har därefter arbetat med socialt arbete i Stockholms stad vid Flyktingbyrån, Rinkeby stadsdelsförvaltning och Maria-Högalid stadsdelsförvaltning. I de respektive stadsdelsförvaltningarna har arbetet varit inriktat mot missbruksproblematik, främst med koppling till narkotika och under en period specifikt till kvinnor. Anita har också arbetat med ungdomar vid socialtjänsten i Umeå. Utöver det direkta sociala arbetet har Anita arbetat med biståndsverksamhet i Sydamerika för Diakonia, bland annat i form av stöd till lokala projekt knutna till socialt arbete, juridisk rådgivning och mänskliga rättigheter, framförallt i Peru. Anita har en fil mag-examen från Socialhögskolan vid Stockholms universitet och en pågående forskarutbildning med inriktning mot doktorsexamen i socialt arbete vid Umeå universitet.

Undervisning

Anita har undervisat vid Umeå universitet, främst med inriktning mot handläggning, utredning och dokumentation i socialt arbete med särskilt fokus på etiska frågor och uppsatsskrivning på c-nivå, och vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, främst med inriktning mot praktikförlagd utbildning och uppsatsskrivning på b- och c-nivå.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: 2018-12-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade