Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anette Erdner

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Med dr.

Telefon:

08-555 050 27 

Telefon 2:076-636 50 53

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområden

Anette Erdners forskning är inriktad på att få ökad kunskap om människor med psykiska funktionshinder och deras beskrivningar av sin livssituation. Tidigare forskning visar att människor med psykiska funktionshinder är ensamma, isolerade och inaktiva. Ökad kunskap genom forskning om vad som är betydelsefullt för att livet ska upplevas som meningsfullt kan leda fram till nya metoder inom vård och omsorg. Resultatet av forskningen är tänkt att kunna användas inom psykiatrisk vård för att öka välbefinnandet och självständigheten hos människor med psykiska funktionshinder på grund av en psykossjukdom.

Övergripande målsättning för Anettes avhandlingsarbete var att få fördjupade kunskaper om hur människor med psykiska funktionshinder upplever och beskriver sina livsfrågor i vardagen. Intresset var särskilt inriktat på att beskriva deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter om vardagslivet. En väsentlig del av psykiatrisk vårdforskning är sökandet efter förståelse för patientens egna upplevelser och erfarenheter. För att kunna få ta del av deltagarnas egna upplevelser tillämpades en öppen datainsamlingsmetodik med olika metoder som semistrukturerade upprepade intervjuer, deltagande observationer och deltagares fotografier.

Aktuell forskning

Fysisk aktivitet och dess betydelse för välbefinnandet hos människor med psykiska funktionshinder: I projektet ingår att inhämta kunskaper om ordnade promenadgrupper och dess effekter på välbefinnandet och metabolism. Grupperna omfattar ca 8 personer med psykiska funktionshinder som gemensamt med personal ska promenera 300 min under fem dagar/vecka under tre månader.

Akut omhändertagande vid psykisk sjukdom: Polisens insatser och attityder vid akuta omhändertaganden av personer med psykisk sjukdom och samarbetet med den psykiatriska vården. Anette Erdner huvudhandledare till Ragnar Piskator, blivande doktorand.

Livsåskådningens inflytande vid krav på livstidsförändringar hos personer med Diabetes Mellitus typ II: Anette Erdner bihandledare till Marianne Lindh, doktorand vid Hälsoakademin, Örebro Universitet

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Anette Erdner, Ragnar Piskator (Eneström) (2013). Police experiences of committing people with mental illness to a hospital
Ewa Wadhagen Wedlund, Lena Nilsson, Torbjörn Tomson, Anette Erdner (2013). What is important in rehabilitation for persons with epilepsy? Experiences from focus group interviews with patients and staff
Anette Erdner, Annabella Magnusson, Kim Lützén (2012). Basic Attitudes toward Life Expressed by Persons with Long-Term Mental Illness Living in a Swedish Community.
Anette Erdner, Annabella Magnusson (2012). Caregivers’ difficulties in activating long-term mental illness patients with low self-esteem
Ewa Wadhagen Wedlund, Lena Nilsson, Anette Erdner, Torbjörn Tomson (2012). Long-term follow-up after comprehensive rehabilitation of persons with epilepsy, with emphasis on participation in employment or education
Anette Erdner, Annabella Magnusson (2012). Physical activities and their importance to the health of people with severe mental illness in Sweden
Anette Erdner, Annabella Magnusson (2011). Etiska utmaningar för sjuksköterskor i psykistrisk vård
Anette Erdner, Annabella Magnusson (2011). Photography as a method of data collection: helping people with long-term mental illness to convey their life world.
Anette Erdner, Annabella Magnusson (2010). Vård i hemmet av människor med psykisk ohälsa
Anette Erdner, Lars Andersson, Annabella Magnusson, Kim Lützén (2009). Varying views of life among people with long-term mental illness
Anette Erdner (2006). Berättelser om ensamhetens vardag hos människor med psykiska funktionshinder [Fulltext]
Anette Erdner, Annabella Magnusson, Maria Nyström, Kim Lützén (2005). Social and existential alienation experienced by people with long-term mental illness
Anette Erdner, M Nyström, E Severinsson, K Lützén (2002). Psychosocial disadvantages in the lives of persons with long-term mental illness living in a Swedish community.
Anette Erdner, Annabella Magnusson, Kim Lützén (). Cautiousness: a basic attitudes towards life for persons with long-term mental illness
Anette Erdner, Lars Andersson, Annabella Magnusson, Kim Lützén (). Variations in views of life of persons with long-term mental illness

Senast uppdaterad: 2018-07-13.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade