Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Anders Kassman

Anders Kassman

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Lektor, docent

Telefon:

076-636 51 25 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N, 3 tr

Arbetsområden

Bakgrund

Anders Kassman är sociolog. Han disputerade vid Stockholms universitet 1998. Den första tiden efter grundexamen var han forskningsassistent vid Polishögskolans forskningsenhet samtidigt som han var lärare vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Efter disputationen har han arbetat vid Brottsförebyggande rådet, Ungdomsstyrelsen och Regeringskansliet med olika utredningsuppdrag. Sedan 2004 är han forskare och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Forskningsintressen

Anders forskning rör sig kring sociala problem, marginaliserade grupper och samhällets bemötande av dem. Avhandlingen handlade om polisens insatser mot narkotikaproblemet och utvecklingen av narkotikakontrollen från 1960-talet och framåt. Han har under senare år studerat gruppen unga utan känd sysselsättning eller "unga utanför", vilka de är och hur de uppfattar sin tillvaro. Han har även engagerat sig i forskningen kring hemlöshet och analyserat hemlöshetens dynamik i Stockholm.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Senast uppdaterad: 2019-11-20.

Pressbild

Anders Kassman

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade