Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Agneta Cronqvist

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Affilierad forskare

Telefon:

08-555 050 23 

MOBIL: 076-636 51 49

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Agneta Cronqvist har under flera år varit intresserad av forskning kring stress och stresshantering både avseende patienter och vårdpersonal. Forskningen har utgångspunkt på den dimensionen av stress som innebär negativa konsekvenser och kanske t o m skadliga sådana. I avhandlingen analyserades intensivvårdspersonalens upplevelser av stress och stöd i samband med kritiska vårdsituationer. Den typ av stress som erfors av personalen kan betraktas ha en betydande moralisk dimension och följaktligen kallades för moralisk stress. I tolkningen av erfarenheter av olika stödinsatser fanns en betoning på existentiella faktorer som bör tas hänsyn till när olika stödformer ska organiseras.

Undervisningsområde

Agneta Cronqvist undervisar i huvudsak i vetenskaplig metod.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Malin Karlberg Traav, Henrietta Forsman, Mats Eriksson, Agneta Cronqvist (2018). First line nurse managers' experiences of opportunities and obstacles to support evidence-based nursing.
Jennifer Bullington, Agneta Cronqvist (2017). Group supervision for healthcare professionals within primary care for patients with psychosomatic health problems: A pilot intervention study
Mona Söderlund, Agneta Cronqvist, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo (2016). Conversations between persons with dementia disease living in nursing homes and nurses: qualitative evaluation of an intervention with the validation method
Mona Söderlund, Agneta Cronqvist, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo (2013). Nurses’ movements within and between various paths when improving their communication skills – an evaluation of validation method training
Kenneth Sundh, Agneta Cronqvist (2013). On collaboration between nurses and social workers in the service of older people living at home: A critical literature review
Mats Ewertzon, Agneta Cronqvist, Kim Lützén, Birgitta Andershed (2012). A lonely life journey bordered with struggle: being a sibling of an individual with psychosis 
Mai Leander, Christer Janson, Monica Uddenfeldt, Agneta Cronqvist, Anna Rask-Andersen (2010). Associations between mortality, asthma, and health-related quality of life in an elderly cohort of Swedes
Agneta Cronqvist, Kenneth Sundh (2010). Slutrapport år 2 för äldreprojekten i Skarpnäcks stadsdel [Fulltext]
Agneta Cronqvist, Kenneth Sundh (2009). Första året för demensprojektet i skarpnäcks stadsdel [Fulltext]
Agneta Cronqvist, Kenneth Sundh (2009). Första året för projektet förebyggande hembesök i Skarpnäcks stadsdel [Fulltext]
Agneta Cronqvist, Kenneth Sundh (2009). Första året för projektet mötesplats servicehuset i Skarpnäcks stadsdel [Fulltext]
Agneta Cronqvist, Kenneth Sundh (2009). Första året för projektet projektsamordnare i Skarpnäcks stadsdel [Fulltext]
Mai Leander, Agneta Cronqvist, Christer Janson, Monica Uddenfeldt, Anna Rask-Andersen (2009). Health-related quality of life predicts onset of asthma in a longitudinal population study.
Mai Leander, Agneta Cronqvist, Christer Janson, Monica Uddenfeldt, Anna Rask-Andersen (2009). Non-respiratory symptoms and well-being in asthmatics from a general population sample.
Agneta Cronqvist, Kenneth Sundh (2009). Projektet rehabilitering i vardagen i Skarpnäcks stadsdel [Fulltext]
Agneta Cronqvist, Maria Nyström (2007). A theoretical argumentation on the consequences of moral stress.
Agneta Cronqvist, Kim Lützén, Maria Nyström (2006). Nurses' lived experiences of moral stress support in the intensive care context.
Agneta Cronqvist, Töres Theorell, Tom Burns, Kim Lützén (2004). Caring about--caring for: moral obligations and work responsibilities in intensive care nursing.
Agneta Cronqvist (2004). The moral enterprise in intensive care nursing [Fulltext]
Kim Lützén, Agneta Cronqvist, Annabella Magnusson, Lars Andersson (2003). Moral stress: synthesis of a concept
Agneta Cronqvist, T Theorell, T Burns, Kim Lützén (2001). Dissonant imperatives in nursing: a conceptualization of stress in intensive care in Sweden.
Agneta Cronqvist, R. Wredling, R. Nordlander, A. Langius, H. Björvell (2000). Perceived discomfort and related coping phenomena in patients undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty
Agneta Cronqvist, B Klang, H Björvell (1997). The use and efficacy of coping strategies and coping styles in a Swedish sample.
B Klang, H Björvell, Agneta Cronqvist (1996). Patients with chronic renal failure and their ability to cope.
Agneta Cronqvist, Gun Faager, Fleming Larsen, Karin Schenck-Gustavsson (1996). Step-wise versus symptom-limited in-hospital mobiliization after acute myocardial infarction
J F Schnelle, D R Newman, M White, T R Volner, J Burnett, Agneta Cronqvist, M Ory (1992). Reducing and managing restraints in long-term-care facilities.
Mona Söderlund, Agneta Cronqvist, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt (). Conversations between residents with dementia disease and nurses: evaluation of an intervention with the Validation method

Senast uppdaterad: 2019-03-01.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade