Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Anna Carlstedt

Anna Carlstedt

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Forskare 

Telefon:

0708-780933 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Bakgrund

Anna Carlstedt är filosofie doktor och disputerade 2005 vid Stockholms universitet på franska institutionen. Hon är anknuten forskare till Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon också undervisar. Carlstedt är idag Utbildningsledare vid staben på Områdeskansliet för humanvetenskaperna på Stockholms universitet. Även där är hon anknuten som forskare, till Romanska och klassiska institutionen. 

Anna har tidigare varit ordförande för svenska Röda Korset, för IOGT-NTO samt för paraplyet Forum för idéburna organisationer med social inriktning. Hon är ledamot av Utrikespolitiska samfundet och har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker (se nedan för publikationer).  

Forskningsintressen

Hennes forskning rör tidig-moderna ansatser till civilt engagemang, främst i en fransk kontext under 1500-talets religionskrig. Med diskursanalys som främsta redskap orienterar sig Carlstedts forskning också mot civilsamhället idag. Hon ingår också i en forskargrupp vid Sorbonne (Université Paris IV) med inriktning på tidigmodern litteratur och idéhistoria.

Den gemensamma nämnaren för Annas forskningsintressen är begrepps- och diskursanalys, med två huvudspår. Det första spåret ägnas begrepp som godhet, tolerans och välgörenhet med civilsamhällets organisationer som kontext: Anna studerar hur diskursiva strategier förändrats/förändras över tid och hur de nämnda begreppen använts i ett historiskt perspektiv med början i den tidiga humanismen.

Det andra spåret har främst en litteraturvetenskaplig (fransk) inriktning och omfattar texter från renässansen. Under rubriken ”En toleransens diskurs?” undersöks hur tidigmoderna författare, mot bakgrund av tidens religionskrig, hungersnöd och pestepidemier, utvecklar rollen som vates – siaren – enligt antikens modell och därmed skriver en alltmer visionär poesi med subversiva konnotationer, med dragning åt tidiga ansatser till tankar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Senast uppdaterad: 2018-12-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade