Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Susanne Lind

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Lektor, Med dr.

Telefon:

0766-36 51 09 

E-POST:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola & Ersta sjukhus
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Susannes forskningsprojekt avser att belysa hinder och möjligheter i samband med implementering av "Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård" och "Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014" inom akutsjukvården. Hennes intresseområde är hur och om man kan mäta kvalitet i palliativ vård med exempelvis kvalitetsindikatorer.

Examen

1983 Sjuksköterskeexamen
2010 Magisterexamen i vårdvetenskap
2018 Med dr

Handledare

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Simen A Steindal, Andréa Aparecida Goncalves Nes, Tove E. Godskesen, Susanne Lind, Alfhild Dihle, Anette Winger, Jane Österlind, Fredrik Solvang Pettersen, Heidi Holmen, Anna Klarare (2021). Advantages and Challenges in Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for a Systematic Mixed Studies Review
Maria Norinder, Kristofer Årestedt, Susanne Lind, Lena Axelsson, Gunn Grande, Gail Ewing, Maja Holm, Joakim Öhlén, Inger Benkel, Anette Alvariza (2021). Higher levels of unmet support needs in spouses are associated with poorer quality of life: a descriptive cross-sectional study in the context of palliative home care
Susanna Pusa, Susanne Lind, Marie Häggström (2021). Social processes in academic-community partnership in health care: A grounded theory study
Anna Klarare, Susanne Lind, Johan Hansson, Bjöörn Fossum, Carl Johan Fürst, Carina Lundh Hagelin (2020). Leadership in specialist palliative home care teams: A qualitative study
Simen A. Steindal, Andréa Aparecida Gonçalves Nes, Tove Godskesen, Alfhild Dihle, Susanne Lind, Anette Winger, Anna Klarare (2020). Patients’ Experiences of Telehealth in Palliative Home Care: Scoping Review
Susanne Lind, Lars Wallin, Carl Johan Fürst, Ingela Beck (2019). The integrated palliative care outcome scale for patients with palliative care needs: Factors related to and experiences of the use in acute care settings.
Susanne Lind (2018). Implementation of knowledge-based palliative care in acute care settings: obstacles, opportunities and experiences
Susanne Lind, J Sandberg, Tomas Brytting, C J Fürst, L Wallin (2018). Implementation of the integrated palliative care outcome scale in acute care settings: a feasibility study.
Susanne Lind, L Wallin, Tomas Brytting, C J Fürst, J Sandberg (2017). Implementation of national palliative care guidelines in Swedish acute care hospitals: A qualitative content analysis of stakeholders' perceptions.
Ingela Henoch, Ida Carlander (Goliath), Maja Holm, Inger James, Elisabeth Kenne Sarenmalm, Carina Lundh Hagelin, Susanne Lind, Anna Sandgren, Joakim Öhlén (2016). Palliative Care Research: A Systematic Review of foci, designs and methods of research conducted in Sweden between 2007 and 2012.
Susanne Lind, Jan Adolfsson, Bertil Axelsson, Carl Johan Fürst (2013). Quality indicators for palliative and end of life care: a review of Swedish policy documents
Susanne Lind (2012). Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014
array Susanne Lind (2009). Den kvarlämnade mamman [Fulltext]

Senast uppdaterad: .

Forskningsprojekt

  • Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård inom akutsjukvård
  • Prata för livet – samtal i palliativ vård
  • Palliativ utbildningsintervention inom Bräcke diakonis äldreomsorg i samarbete med Betaniastiftelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola –utveckling, införande och utvärdering
  •  

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade