Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Professor, lektor 

Telefon:

076-893 10 58 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Bakgrund

Magnus Karlsson avslutade sin socionomutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola (då kallat Sköndalsinstitutet, därefter kallat Ersta Sköndal högskola) 1995, disputerade vid Stockholms universitet 2002 och blev 2010 docent i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Magnus Karlsson har varit verksam som forskare vid George Mason University, VA, USA och förestått en socionomutbildning i Erbil, Irak. Under tiden 2010 -2015 var Magnus Karlsson prefekt för institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Undervisning

Magnus Karlsson undervisar framför allt inom vetenskapsteori, vetenskapliga metoder och vetenskaplig framställning. Magnus Karlsson har också skrivit läroböcker som används vid socionomutbildningarna i Sverige: Självhjälpsgrupper (2006), Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska funktionshinder (2008) och Brukarmakt (2011, tillsammans med docent Martin Börjeson).

Forskning

Magnus Karlssons avhandlingsarbete, som gjordes vid Stockholms universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola, handlade om självhjälpsgrupper i Sverige. I avhandlingen diskuteras bland annat hur medlemmar i sådana grupper kan vara till stöd för varandra genom den erfarenhetsbaserade kunskap som utvecklas i dem. Under en postdoc-vistelse vid George Mason University, VA, USA, finansierad av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), växlade intresset till att också innefatta större organisationer – så kallade självhjälpsorganisationer. Särskilt fokuserades det civila samhällets organisationer på psykiatriområdet. Vid hemkomsten fortsatte Magnus Karlsson sin forskning kring dessa organisationer på det svenska psykiatriområdet, nu finansierad genom ett större anslag från Riksbankens jubileumsfond.

Sedan 2012 bedriver Magnus Karlsson forskning kring det civila samhället och fattigdom, finansierad framför allt av Sveriges stadsmissioner.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Magnus Karlsson (2018). Folkhälsa och svenskt civilsamhälle: några introducerande aspekter [Fulltext]
Magnus Karlsson, Johan Vamstad (2018). New Deeds for New Needs: Civil Society Action Against Poverty in Sweden
Magnus Karlsson, Viktoria Wallin (2017). Vård på Centralen: Om vita rockar i det civila samhället [Fulltext]
Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomquist, Emilia Forssell, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Johan von Essen, Emilia Forssell, Magnus Karlsson, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Magnus Karlsson, Anna Carrigan, Sara Malmberg, Arvid Stiernström (2015). Stadens fattiga: En rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom [Fulltext]
Martin Börjeson, Magnus Karlsson (2013). Brukarmakt: i teori och praktik
Magnus Karlsson, Urban Markström (2013). Idealitet i omvandling?: om det civila samhällets organisationer på psykiatriområdet
Martin Börjeson, Magnus Karlsson (2013). Inte bara inflytande
Magnus Karlsson (2013). Introduction to Mental Health Clubhouses: How the Fountain House Clubhouse Became an International Model
Urban Markström, Magnus Karlsson (2013). Towards Hybridization: The Roles of Swedish Non-Profit Organizations Within Mental Health
Magnus Karlsson, Urban Markström (2012). Non-profit organizations in mental health: their roles as seen in research
Magnus Karlsson (2012). Statlig styrning utifrån bästa kunskap och brukares makt
Magnus Karlsson, Martin Börjeson (2011). Brukarmakt: i teori och praktik
Magnus Karlsson (2011). Den lilla studiens betydelse: om Fountain House
Magnus Karlsson (2011). Mobilisering genom självhjälpsgrupper
Magnus Karlsson (2011). Socionomers yrkesetik och brukares makt
Magnus Karlsson (2008). Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska sjukdomar
Magnus Karlsson (2008). Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn: en utvärderingssammanställning [Fulltext]
Magnus Karlsson (2007). Vänskap och arbete: en dokumentation och utvärdering av Fountain house i Stockholm
Magnus Karlsson (2006). How Scandinavian Publications Portray Self-Help Groups in Relation to Health and Welfare Systems
Magnus Karlsson (2006). Självhjälpsgrupper i det svenska civilsamhället: funderingar kring utveckling och position
Magnus Karlsson (2006). Självhjälpsgrupper: teori och praktik
Thomasina Borkman, Magnus Karlsson, Carol Munn-Giddings, Lesley Smith (2005). Self-help and mental health: case studies of mental health self-help organizations in US, England and Sweden
Thomasina Borkman, Carol Munn-Giddings, Lesley Smith, Magnus Karlsson (2005). Social Philosophy and Funding in Self Help: a UK-US Comparison
Magnus Karlsson (2004). Klubbhus - övergångsanställning vid ett klubbhus, möjligrehabiliterande insats för personer med psykisk sjukdom?
Magnus Karlsson (2004). Rehabiliterings-  och självhjälpsinsatser för och av personer med psykisk sjukdom: en kvalitativ studie av Fountain House Stockholm
Magnus Karlsson, Thomasina Borkman (2002). Cross-cultural Analysis of Government Support of Mental Health Self-Help Organizations
Magnus Karlsson, Eva Jeppsson Grassman, Jan-Håkan Hansson (2002). Self-Help Groups in the Welfare State: treatment Program or Voluntary Action?
Magnus Karlsson (2002). Själv men inte ensam: om självhjälpsgrupper i Sverige
Magnus Karlsson (2000). Bara en alkoholist kan förstå en alkoholist: deltagare i självhjälpsgrupper berättar
Magnus Karlsson (2000). Delade erfarenheter: om självhjälpsgrupper i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-07-11.

Pressbild

Magnus Karlsson 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade