Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tina Lundberg

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Doktorand

Telefon:

0766-36 51 48 

E-POST:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola & Ersta sjukhus
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Jag undersöker i mitt avhandlingsprojekt betydelsen av socialt stöd till närstående från professionella i samband med livets slut. Studierna utgår ifrån efterlevande närståendes perspektiv.

Examen

1998 Socionomexamen
2008 Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap

Handledare

Senast uppdaterad: 2018-07-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade