Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Installationer och promoveringar

Vid den akademiska högtiden promoveras doktorander och professorer installeras. Doktorspromotionen är en examensceremoni för dem som har disputerat sedan den förra akademiska högtiden. Professorsinstallationen är en akt med medeltida anor som innebär att professorn installeras i sitt ämbete.

I samband med den akademiska högtiden hålls traditionsenliga installationsföreläsningar i anslutning till den akademiska högtiden. Där får nya professorer tillfälle att berätta om sin forskning.

Vid promotionsakten på Ersta Sköndal Bräcke högskola delas lagerkrans ut till promoverade doktorer. Lagerkransen symboliserar frihet men också makt.

Doktorshatten delas ut till Ersta Sköndal Bräcke högskolas hedersdoktorer. Doktorshatten symboliserar både frihet och makt.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade