Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hedersdoktor Kristina Brandänge (höger) och promotor rektor Roger Klinth.

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en hederstitel som delas ut till personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser, utan att de avlagt en doktorsexamen eller erövrat doktorsgraden vid det aktuella universitetet eller högskolan. Hedersdoktorerna som utses vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ska ha en tydlig koppling till högskolans forskning eller utbildning, eller på annat sätt ha bidragit med framstående insatser inom något verksamhetsområdena. Hedersdoktorerna utses av rektor genom nomineringar och motiveringar från Akadmiskt kollegium och Pedagogiskt kollegium.

Kristina Brandänge utnämns till högskolans allra första hedersdoktor för sina banbrytande insatser vid omhändertagandet av anhöriga och överlevande efter Estoniakatastrofen 1994. Det var Kristinas nyskapande arbete som efter katastrofen lade grunden för det krisstöd som bland annat användes vid omhändertagandet av de drabbade efter tsunamin 2004.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade