Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Akademisk högtid vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola firar Akademisk högtid vartannat år. I samband med högtiden installeras nya professorer samt doktorer och hedersdoktor promoveras. År 2020 promoverades doktorer för första gången inom det egna forskningsområdet Människan i välfärdssamhället.

Vid en akademisk högtid är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls. I samband med den akademiska högtiden presenterar högskolan en del av sin forskning. Detta sker genom professorernas installationsföreläsningar och doktorandernas forskningspresentationer under en öppen forskardag i anslutning till den akademiska högtiden.

Akademisk högtid vid Ersta Sköndal Bräcke högskola hålls vartannat år. Nästa akademiska högtid planeras till 2022.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade