Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Ny avhandling lyfter kollektiva former av patientdelaktighet i sjukvården

Patientens delaktighet i sjukvården har på senare tid fått allt större betydelse. Anna Mankell har i sin avhandling studerat olika typer av kollektivt patientdeltagande, och hur det kan bidra till en mer demokratisk sjukvård. På fredag disputerar hon vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Intresset kring patientens delaktighet under de senaste decennierna har främst riktats mot former av delaktighet som riktar sig mot den enskilda individen. I Sverige sker detta både genom utvecklingen mot en mer personcentrerad vård, där vården förväntas utgå från den enskilda patientens behov och erfarenheter, men också genom olika politiska reformer såsom vårdval i primär- och specialistvård, där patienten får en mer konsumentliknande roll.

– Det stora fokuset på patientdelaktighet för den enskilda individen kan både ses som ett tecken på en individualisering och marknadisering av sjukvården. Samtidigt finns en annan sida av patientdelaktighet, som istället skapas genom att patienter samarbetar kollektivt för inflytande och delaktighet. Jag vill i min avhandling lyfta det kollektiva deltagandet, såsom engagemang i patientföreningar och andra civilsamhällesorganisationer, säger Anna Mankell, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Anna har undersökt förutsättningarna för patientdeltagande i kollektiva former i en tid då andra mer individuella former för delaktighet står i centrum. I fyra separata studier undersöker hon olika perspektiv av kollektivt engagemang genom civilsamhällesorganisationer, där hon studerar patientföreningar och kooperativa sjukvårdsorganisationer samt gör en bredare analys av litteraturen kring civilsamhället och begreppet marknadisering. Resultaten visar bland annat att en viktig utmaning för kollektiv delaktighet är svårigheten att få patienter att engagera sig, och det i sig hindrar kollektiva former för patientdelaktighet att uppnå sin potential.

– Kollektiv delaktighet kan vara mer krävande än de former av delaktighet som riktas till individuella patienter, men kan istället skapa ett mer långtgående inflytande. Därför bör man ta hänsyn till det vid utformandet av patientdelaktighet, både från civilsamhällets och sjukvårdens sida, säger Anna Mankell.

Sammantaget bidrar avhandlingen med en bättre förståelse för olika typer av patientdeltagande, vilka olika värden dessa variationer bidrar med och hur de fyller olika funktioner i arbetet med att förbättra sjukvården.

För mer information om studien, kontakta Anna Mankell.

Ta del av avhandlingen Collective Patient Participation: Patient Voice and Civil Society Organizations in Healthcare här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade