Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Svenskarna arbetar ideellt för 161 miljarder

Det ideella arbetet i Sverige uppmärksammas allt mer, vilket inte är konstigt när nästan varannan svensk ägnar sig åt något slags ideellt arbete. Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 161 miljarder kronor för 2019. Det motsvarar 3,2 procent av BNP, vilket är något lägre än vad detaljhandeln bidrog med samma år. Det visar en ny rapport gjord av Ersta Sköndal Bräcke högskola och Statistikmyndigheten SCB.

Nästan varannan svensk ägnar sig regelbundet åt något slags ideellt arbete, eller frivilligt arbete som det också kallas. År 2019 arbetade 4 140 000 personer 735 miljoner timmar ideellt i Sverige. Till ideellt arbete räknas arbete som utförs obetalt och inom ramen för en ideell organisation inom det civila samhället. Det kan exempelvis handla om att vara tränare i en idrottsförening, vara förtroendevald i en intressepolitisk organisation eller leda studiecirklar i en kulturförening.

För andra gången har det ideella arbetet i Sverige värderats ekonomiskt. Det har gjorts i ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och SCB. Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 161 miljarder kronor 2019, vilket skulle motsvara 3,2 procent av BNP. Om värdet av det ideella eller frivilliga arbetet jämförs med andra delar av samhället eller branscher, är det till storleken likvärdigt med detaljhandelsbranschen vars bidrag till BNP var 3,3 procent 2019.

– I dagsläget inkluderas inte värdet av frivilligt arbete i Sveriges BNP. Men fördelarna med att lyfta fram det frivilliga arbete i en ekonomisk värdering, är att det kan synliggöra det ideella arbetet samt att det kan bidra till att identifiera trender och förändringar, säger Ola Segnestam Larsson, docent i företagsekonomi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Av de totalt 161 miljarder kronor som det ideella arbetet värderas till 2019 bidrog män med en större andel än kvinnor. Männen bidrog med 58,6 procent och kvinnorna med 41,4 procent. När det gäller olika åldersgruppers frivilligarbete bidrog personer mellan 16 och 29 år och mellan 45 och 59 år mest.

Ta del av rapporten ”Det frivilliga arbetet i Sverige som en del av BNP” här.

För mer information om studien, kontakta Ola Segnestam Larsson.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade