Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Vilket stöd finns för kvinnor i förhållanden med problematisk alkoholkonsumtion?

För barn i familjer där det finns alkoholproblem kan stöd från en förälder utan alkoholproblem vara en skyddande faktor. I en ny studie undersöks hur kvinnor, som har barn tillsammans med en man som dricker för mycket, påverkas av den problematiska alkoholkonsumtionen.

När någon i en familj har problematisk alkoholkonsumtion påverkas alla familjemedlemmar, vilket ofta leder till minskat välbefinnande för både vuxna och barn. För barn kan stödet från en förälder utan alkoholproblem vara en mycket viktig skyddsfaktor. Det är därför viktigt att öka kunskapen om hur mammor som har barn med någon som dricker för mycket alkohol upplever sin situation samt vilket stöd de behöver och hur de kan få tillgång till detta stöd.

– Studien baseras på intervjuer med 23 mammor, där alla utom två hade separerat från barnens pappor. Men den problematiska alkoholkonsumtionen fortsatte att påverka mammorna och barnen i hög grad även efter separationen. Föräldraskapet blir en särskild form av alkoholrelaterad stress för mammorna eftersom de fortsätter att påverkas negativt och lever med stor oro för sina barn, säger Veronica Ekström, fil.dr vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Tre områden av stödbehov har identifierats i studien: samtalsstöd, information om hur barn påverkas av problematisk alkoholkonsumtion och hjälp att hantera fadern. Studien visar dock att det i flera fall varit svårt för kvinnorna att få stöd. De har inte uppmärksammats av vården och i kontakten med socialtjänsten riskerar de att bli utan stöd eftersom de fungerar bättre än barnens pappor och därmed anses kunna skydda barnen. Med ett bättre stöd skulle mammorna må bättre, ha mer ork och kunna vara ett ännu bättre stöd för sina barn.

Ta del av artikeln “No other choice than to go on – mothers’ experiences of sharing parenthood with someone who has a problematic alcohol use” här. Förutom Veronica Ekström, har Magnus Johansson, med. dr. vid Karolinska institutet deltagit i studien.

För mer information om studien, kontakta Veronica Ekström.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade