Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Hur har covid-19 påverkat vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Coronapandemin har påverkat människor världen över. Det finns dock grupper som har påverkats mer än andra. Idag släpps en rapport om hur vardagen har påverkats för personer med intellektuell funktionsnedsättning, baserat på deras egna upplevelser.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp vid kriser som en pandemi. Det beror delvis på funktionsnedsättningen, men även på de levnadsförhållanden man lever under. Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att förstå abstrakta fenomen, som ett virus, och behöver ofta stöd i sina vardagsliv. Den nyligen avslutade intervjustudien visar att restriktioner till följd av pandemin begränsat det sociala umgänget, stängt igen daglig verksamhet med mera, vilket påverkat personer med intellektuell funktionsnedsättning i olika omfattning.

– Det som framkommer i intervjuerna är att i synnerhet personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS och har daglig verksamhet, har påverkats mycket av pandemin. De som bor i egen lägenhet har ofta kunnat leva mer som den övriga befolkningen. Men gemensamt är att många önskat mer sociala kontakter, aktiviteter och stöd än vad som erbjudits, säger Magnus Tideman, gästprofessor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

En av de mest påtagliga försämringarna för de intervjuade under covid-19-pandemin handlar om inställda aktiviteter som inte ersatts med digitala alternativ. Flera beskriver att de inte mår så bra och känner sig ensamma. Beroende på vilken kommun man bor i har möjligheterna att träffa andra sett olika ut, likaså, om fritidsaktiviteter och annan sysselsättning varit inställda. I en del kommuner har det även varit besöksförbud på boendet. En slutsats är att samhället måste lära av erfarenheterna från covid-19-pandemin så att beredskapen och planeringen för kommande kriser i betydligt högre grad tar hänsyn till behoven hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ta del av hela rapporten här. , 1 MB.
Läs den lättlästa sammanfattningen här. , 47 kB.

För mer information, kontakta Magnus Tideman.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade