Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Ersta Sköndal Bräcke högskola får tillstånd att utfärda kandidatexamen i civilsamhällesvetenskap

Regeringen har beslutat att ge Ersta Sköndal Bräcke högskola tillstånd att utfärda kandidatexamen i ämnet civilsamhällesvetenskap. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tillstyrkte högskolans ansökan tidigare i år och regeringen delar UKÄ:s bedömning. 

Utbildningen är tänkt att rusta människor att arbeta i och leda organisationer i det civila samhället samt att utifrån positioner i stat, kommun, landsting och företag leda samverkan med det civila samhället.

– Vi har sett att det finns ett ökat samhälleligt intresse och behov av det civila samhällets insatser. Dessutom har forskningen kring det svenska civila samhället stadigt utvecklats de senaste decennierna och det finns idag god vetenskaplig grund för den här utbildningen, säger professor Magnus Karlsson som förestår Centrum för civilsamhällesforskning vid högskolan.

Forskning kring det civila samhället har bedrivits vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan tidigt 1990-tal, och högskolan har under många år varit framstående på området. Vid Centrum för civilsamhällesforskning finns gedigen erfarenhet när det gäller såväl forskning, utbildning som samverkan med det omgivande samhället som väntas vara av betydelse för den kommande utbildningen.

För mer information, kontakta Magnus Karlsson.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade