Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Hur kan vårdanställda handskas med etiska problem?

Anställda i vården möter dagligen många sjuka människor. Det kan väcka starka känslor, som kan vara svåra att hantera. Hur kan man möta och hjälpa anställda att hantera detta? Årets Hamiltonseminarium har temat ”Etikronder – teori och praktik”, och tar sin utgångspunkt i praktisk etisk problembearbetning.

En bra dialog mellan vårdtagare och vårdare är grunden för att en gynnsam relationen mellan dem ska skapas. Men ibland hamnar vårdpersonal i etiska dilemman, vilket inte minst coronapandemin har visat. Forskning visar att regelbundna tillfällen till reflektion över dilemman och svårigheter i arbetet kan minska den etiska stressen.

–Ett dialogiskt förhållningssätt är A och O i vårdmöten. Det underlättar för en själv att bli medveten om var man står i en problematisk situation och det hjälper en att få olika perspektiv på frågan, säger Gunilla Silfverberg, seniorprofessor i vårdetik vid högskolan.

Vid Hamiltonseminariet diskuteras bland annat etiska dilemman, syften med etikronder, samtalsmodeller och sjukhuskyrkans roll. De medverkande under Hamiltonseminariet bidrar med gedigna professionella erfarenheter från olika regioner om olika sätt att praktiskt handskas med etiska problem. Dessutom får vi en inblick i den etiska stress som beslutsfattande om intensivvård under Covid 19 medfört och hur den hanterats genom etikronder.

Läs mer om Hamiltonseminariet, som hålls den 10 september, och anmäl dig här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade