Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Hur upplever kvinnor med erfarenhet av hemlöshet hälso- och sjukvården i Sverige?

I en nyligen publicerad artikel framkommer att kvinnor som lever i hemlöshet upplever en förlust av värdighet och känsla av osynlighet i möten med vården. Deras erfarenheter är något som har undersökts i en studie gjord av forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Hemlöshet är ett av de största tecknen på social orättvisa i länder med stark ekonomisk tillväxt. Det märks såväl i Sverige som i resten av EU. I denna studie har forskare intervjuat 26 kvinnor med erfarenhet av hemlöshet för att ta del av deras upplevelser av möten i vården.

– I intervjuerna framkommer att dessa kvinnor har blandade erfarenheter i sina möten med vården. Flera av kvinnorna berättar att deras möten med vården karaktäriseras av misstro, kontroll och stigmatiserande. Samtidigt beskriver de möten med vårdpersonal som visat respekt för kvinnorna och deras värdighet, som livsförändrande och livräddande, säger professor Elisabet Mattsson, projektledare och forskare i projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet.

Kvinnor i hemlöshet lever i samhällets utkant och har olika erfarenheter av exkludering och förlorande av värdighet i sin kontakt med hälso- och sjukvården. Dessa kvinnor har enligt forskarna komplexa vårdbehov som utmanar hälso- och sjukvården, vilket leder till att dessa kvinnor känner sig frånkopplade, osynliga och utan värde.

Artikeln är skriven av Elisabet Mattsson, Åsa Kneck, Anna Klarare och Martin Salzmann-Eriksson från projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet. Artikeln och projektet utförs i samarbete med kvinnor som har erfarenhet av hemlöshet, på Ersta Möjlighet ett skyddat boende med akademisk profil.

Ta del av hela artikeln “Stripped of dignity” – women in homelessness and their perspectives of healthcare services: a qualitative study här.

För mer information om projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet, kontakta Elisabet Mattsson.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade