Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Palliativa vårdinsatsers betydelse för lindring av symtom för personer med hjärtsvikt i livets slutskede

Palliativa vårdinsatser kan lindra symtom som smärta, ångest, andnöd och illamående i livets slutskede. Det visar en ny studie baserad på data från det Svenska palliativregistret, gjord av forskare från bland annat Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Studien utgår från den sista veckan i livet för 4 215 patienter som avlidit av hjärtsvikt. Studien visar att palliativa vårdinsatser påverkade hur den sista veckan i livet faktiskt blev för patienterna.

– Vi kunde se att palliativa vårdinsatser har stor betydelse för symtomlindring, och det är därför viktigt att fortsätta att utveckla kunskaper i palliativ vård och det palliativa förhållningssättet inom olika vårdformer. Vi kunde tydligt se att symptom lindrades när det fanns dokumenterat i patientjournalen att det var palliativ vård som var inriktning och mål för vården, säger Anette Alvariza, professor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Dessutom kunde forskarna se att symtom lindrades betydande när det för patienten fanns individuella läkarordinationer för mediciner att ges via injektion, när någon sorts symtomskattningsskala hade använts, att det någon gång under sjukdomsperioden hade genomförts så kallade brytpunksamtal med patient om att målet med sjukdomen var symtomlindring och att bot inte var möjligt, när liknande samtal också genomförts med närstående samt att extern konsultation hade gjorts i de fall det fanns behov.

Varje år avlider ungefär 90 000 människor i Sverige, varav majoriteten får palliativ vård. Många av de patienter som vårdas i livets slutskede finns inom såväl öppen som sluten vård samt inom den kommunala vården.

– I studien jämförde vi olika slag av vårdplatser för personer som avlidit till följd av hjärtsvikt. Resultatet visade att symtom lindrades i större utsräckning för patienter vid specialiserade palliativa enheter och särskilda boenden, än på akutsjukhus, säger Anette Alvariza.

Studien är ett samarbete mellan svenska och internationella forskare. Svenska palliativ registret väcker stort internationellt intresse då det är unikt och inehåller samlad data för cirka 60 procent av alla personer som dör i Sverige oavsett diagnos och vårdplats. När resultaten i denna studie tolkas och förstås måste det dock beaktas att uppgifterna i registret lämnas av vårdpersonal efter en persons död vilket kan påverka trovärdigheten. Det är således inte personens egen upplevelse av symtomlindring som speglas i denna studie.

För mer information, kontakta Anette Alvariza.

Läs hela artikeln här: Palliative key aspects are of importance for symptom relief during the last week of life in patients with heart failure (wiley.com)

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade